Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Climate Leadership Coalition ry:ltä (CLC) kirjallista asiantuntijalausuntoa Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi (U 48/2021 vp). CLC kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto U-kirjelmästä koskien komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi.

Lausunto

Mielestämme valtioneuvoston U-kirje nostaa esiin juuri oikeita asioita. On hyvä että direktiiviehdotus kannustaa energiapalveluiden tarjontaan. Energiapalveluiden – lämmitys, jäähdytys, valaistus, jne – myynti energian sijaan antaisi myös energiantoimittajille kannusteen parantaa energiatehokkuutta ja materiaalien kierrätettävyyttä asiakaskohteissa.

Energiatehokkuus on lähtökohtaisesti tavoiteltava asia, mutta absoluuttisen tavoitteen asettaminen koko energian enimmäiskulutukselle ei mielestämme ole paras tapa. U-kirje havainnollistaa millaisia haasteita Suomelle aiheutuisi koko loppu- ja primaarienergian kulutukselle asettavasta sitovasta tavoitteesta.

Tavoite on nähdäksemme myös ainakin osittain ristiriidassa myös EUssa tavoitellun vetytalouden kasvavan roolin kanssa ja voi rajoittaa päästöttömän energian kustannustehokasta hyödyntämistä vedyn ja sen johdannaisten valmistamiseen. Yhteiskuntiemme ilmastotransformaatio ja myös EUn Green Deal nojaavat vahvasti sekä suoraan että vedyn ja sen johdannaisten tuotannon edellyttämään epäsuoraan sähköistämiseen. Vety ja sen johdannaiset muodostavat huomattavimman potentiaalin vähentää esim. teräksen, sementin ja lannoitteiden tuotannon sekä raskaassa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Vedyn tuotannon lisääminen tarkoittaa kuitenkin huomattavaa sähkön käytön kasvua.

Mielestämme EU-maiden tulisi hyödyntää puhtaan energian potentiaali maksimaalisesti hyödyntäen maantieteelisiä tuotantoedellytyksiä.

Primäärienergialle asetettava sitova tavoite antaisi sijoittajille epäselvän signaalin ja voisi hidastaa toimialan kehitystä.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, p. +358 50 4534881, Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, p. +358 45 3461925