Glasgowssa pidettävän YK:n COP 26 -ilmastokouksen aattona johtajat yli 100 yrityksestä, kaupungista, yliopistosta, etujärjestöstä ja verkostosta – joiden jäsenet sekä yhteistyökumppanit edustavat ja kokoavat yhteen yli 60 miljoonaa yritystä ja maanviljelijää, yli 25 biljoonan dollarin osakepääomaa ja yli 120 biljoonan dollarin sijoitusomaisuutta yli 100 maassa – kehottavat maailman hallituksia tehostamaan hiilidioksidin hinnoittelua.

Valtioiden päämiehille ja hallitusten johtajille lähetetyn avoimen kirjeen takana on Call on Carbon -hanke, jonka ovat ideoineet ja käynnistäneet suomalainen Climate Leadership Coalition, ruotsalainen Haga Initiative ja norjalainen Skift – Business Climate Leaders.

Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat kehottavat valtioiden ja hallitusten johtajille lähettämässään avoimessa kirjeessä valtioita

  1. asettamaan hiilineutraaliustavoitteidensa tueksi Pariisin sopimuksen mukaiset tehokkaat, luotettavat ja tarkoituksenmukaiset hiilipäästöjen hinnoittelumenetelmät, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan investointipolun hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi
  2. yhdenmukaistamaan hiilipäästöjen hinnoittelumenetelmät tarpeen mukaan eri maiden välillä vakaan ja ennustettavan investointiympäristön aikaansaamiseksi
  3. valmistelemaan Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisesti säännöt kansainvälisille markkinamekanismeille, jotka tukevat kustannustehokkaita torjuntatoimenpiteitä, muodostavat tasavertaisen toimintakentän ja minimoivat hiilivuodot edistäen entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

Kirjeen allekirjoittajat ovat kansainvälisiä ja paikallisia johtajia ja vaikuttajia eri teollisuuden aloilta. Allekirjoittajina ovat muun muassa pääjohtajat 45 miljoonaa yritystä edustavasta Kansainvälisestä kauppakamarista, 25 biljoonan dollarin markkina-arvon omaava yritys- ja sijoittajajoukko We Mean Business -koalitiosta, YK:n vastuullisen sijoittamisen UN PRI-verkostosta, jonka jäsenet hallinnoivat yli 120 biljoonan dollarin sijoitusvarallisuutta, 22 miljoonaa maanviljelijää ja maatalousosuuskuntaa edustavasta Copa-Cogecasta sekä 770 000 eurooppalaista teknologiatelollisuuden yritystä edustavasta Orgalimista. Suomesta kirjeen ovat allekirjoittaneet muun muassa EK:n, MTK:n, Teknologiateollisuuden, Finanssialan, Energiateollisuuden, Kemianteollisuude ja Akavan johtajat.

Osa maailman merkittävimmistä talouksista, jotka aiheuttavat suurimman osan hiilidioksidipäästöistä ovat asettaneet hiilineutraalisuustavoitteita mutta puhtaiden ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon tarvittavien investointien määrä on yhä liian alhainen. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on varoittanut, että puhtaaseen energiaan sijoitettavien varojen määrä on kolminkertaistettava ilmastonmuutoksen hilltsemiseksi. Joillakin toimialoillla tarvittavien investointien määrä on vieläkin suurempi.

Vuosi 2050 on vain yhden investointikierroksen päässä ja jos emme saa nyt aikaan merkittävää parannusta hiilidioksidin hinnoitteluun, emme saa myöskään aikaan tarvittavaa ilmastoinvestointien kasvua. Call on Carbon -hankkeen allekirjoittajat uskovat, että ajoitus on oikea juuri nyt. Asian edistyminen Glasgown COP26 -ilmastokokouksessa voisi auttaa saamaan aikaan todellisen muutoksen.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881, Senni Raunio, koordinaattori, Climate Leadership Coalition, senni.raunio@clc.fi, +358 50 3512390 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi, +358 40 7513281.

Climate Leadership Coalition on Euroopan laajin ilmasto-businessverkosto ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen 87 organisatiojäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa