Climate Leadership Coalition on julkistanut kolme politiikkaehdotusta EU:lle koskien kokonaisvaltaista maankäytön ja biotalouden strategiaa, biomateriaalien kehittämistä ja hiilijalanjäljen nopeampaa kehittämistä tuotteille ja materiaaleille.

Jotta ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä, EU:n on vähennettävä päästöjä noin 90 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. Aurinkotaloudella, sähköistämisellä ja vetypohjaisilla ratkaisuilla sekä kiertotaloudella on keskeinen rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Myös maankäyttö ja biotalous ovat tärkeitä tämän muutoksen kannalta, ja vuoden 2050 jälkeen niiden merkitys on jopa keskeinen, sillä suurin osa kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä ja nieluista on näiltä sektoreilta. EU:n arvioiden mukaan vuoden 2050 jälkeen suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin elintarvikkeiden tuotannosta ja maankäytöstä ja maankäytöllä on merkittävin rooli hiilen sitomisessa. Maankäyttö ja biotalous ovat myös taloudellisesti tärkeitä. Biotalous työllistää 17,5 miljoonaa ihmistä eli lähes 9 prosenttia EU:n kokonaistyövoimasta ja muodostaa noin 5 prosenttia EU:n BKT:stä.

Metsäperustaisella biotaloudella voidaan hillitä ilmastonmuutosta lisäämällä metsämaan ja pitkäikäisten puutuotteiden hiilivarantoja ja käyttämällä puuta muiden materiaalien tai fossiilisten polttoaineiden korvaajana. Biomateriaaleja kehitetään tällä hetkellä kovaa vauhtia.

Maatalouden ja elintarviketuotannon myönteisiä ilmastovaikutuksia voidaan lisätä vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä tapahtuu esimerkiksi pienentämällä ruokahävikkiä, muuttamalla ruokavaliota, suosimalla kerrosviljelyä sekä edistämällä hiilen sitomista ja hiiliviljelyä. Lisäksi elintarvikemateriaalien teollisen tuotannon kehitys on nyt nopeaa, ja on ennustettu, että tulevina vuosikymmeninä elintarviketuotantoon otetaan käyttöön useita uusia menetelmiä, joissa maankäyttö on vähäistä tai lähes olematonta.

Edellä mainituista syistä CLC ehdottaa laadittavaksi kokonaisvaltaista strategiaa maankäytön, biotalouden ja biologisen monimuotoisuuden täyden potentiaalin hyödyntämiseksi, ennen kuin vuoden 2030 jälkeistä ilmastostrategioista ja ‑politiikoista päätetään. CLC:n ehdottama strategiaehdotus on esitelty täällä (linkki) ja siihen liittyvä ehdotus koskien biomateriaaleja täällä (linkki).

Biotalouden lisäksi on yhä tärkeämpää nopeuttaa myös siirtymistä energiaintensiivisestä perusmateriaaliteollisuudesta (rauta, teräs, sementti, epämetalliset mineraalit, peruskemikaalit, alumiini, selluloosaa ja paperi) ilmastoneutraaleihin vaihtoehtoihin. Materiaalit, valmistetut tuotteet ja rakentaminen muodostivat 32 prosenttia EU:n kokonaishiilijalanjäljestä vuonna 2019, ja samalla nämä alat tarjosivat noin kaksi miljoonaa työpaikkaa. Vähähiilisille materiaaleille kohdennettujen kannustimien kehittäminen ja luominen edellyttää ymmärrystä materiaalin koko elinkaaren vaikutuksista sen hiilijalanjälkeen.

Hiilijalanjälkitiedot ovat tärkeitä

  • julkisen ja yksityisen sektorin hankinnoissa, joissa ostaja voi käyttää vaiheittain pienenevää hiilijalanjälkeä kilpailutusperusteena
  • kuluttajien neuvonnassa ja kannustamisessa kestäviin valintoihin
  • hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin mahdollisessa käyttöönotossa
  • myönnettäessä julkista tutkimus- ja kehitystoiminnan tukea ja vihreää rahoitusta kehitystoimintaan.

Tällä hetkellä EU edistää näitä asioita, mutta asian kiireellisyyden vuoksi CLC on tehnyt ehdotuksen toimien nopeuttamiseksi (linkki).

”CLC ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin ja nopeuttamaan investointeja ilmaston hyväksi. Tänään julkistettujen kannanottojen myötä tuomme esiin oman näkemyksemme siitä, miten maankäytöstä ja biotaloudesta saadaan irti täydet ilmastohyödyt ja miten vähähiilisten tai ilmastoneutraalien materiaalien kehittämistä voidaan nopeuttaa. Toivomme, että näiden ehdotusten keskeisiä elementtejä käsitellään osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa”, sanoo Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Linkit politiikkaehdotuksiin:

  1. EU tarvitsee kokonaisvaltaisen maankäytön ja biotalouden strategian 
  2. Biomateriaaleilla on tärkeä rooli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja Euroopan uuden teollisuustrategian tavoitteiden saavuttamisessa
  3. Ehdotus hiilijalanjäljen määrittelemisestä tuotteille ja materiaaleille

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, p. +358 50 4534881, Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, juha.turkki@clc.fi, p. +358 45 3461925