Useat kaupungit tekevät hartiavoimin töitä pienentääkseen hiilijalanjälkeään. Climate Leadership Coalition -verkostoon kuuluvista kaupungeista ja kunnista Lahti tähtää ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä, Turku vuonna 2029 sekä Espoo, Porvoo ja Tampere vuonna 2030. Ii ja Pori ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennyksiin (verrattuna vuoden 2007 tasoon) vuoteen 2030 mennessä.

CLC ja sen jäsenet Teknologian tutkimuskeskus VTT ja LUT-yliopisto ovat kehittäneet ”hiilikädenjälki”-käsitettä. Hiilikädenjälki perustuu konseptiin, jossa yritysten kehittämien tuotteiden ja palvelujen avulla yritysten asiakkaat voivat pienentää hiilijalanjälkeään. Business Finland tukee konseptia ja on esitellyt sitä myös kansainvälisesti.

Samalla kun kaupunkien ja alueiden yritykset ja kansalaiset pyrkivät edistämään ilmastoneutraaliutta ja minimoimaan hiilijalanjälkensä, ne voivat myös luoda merkittävän hiilikädenjäljen. Mitä suurempi hiilikädenjälki, sitä parempi. Kun asiakas ottaa tuotteen käyttöönsä, sen hiilijalanjälki pienenee. Erilaiset toimet, kuten energiatehokkuuden parantaminen, materiaalin käytön vähentäminen, ilmastoystävällisten raaka-ainevalintojen tekeminen, tuotteiden kierrätettävyyden kehittäminen, jätemateriaalin vähentäminen, tuotteiden elinkaaren pidentäminen ja tuotteiden käyttömahdollisuuksien parantaminen, voivat vaikuttaa tuotteen hiilikädenjälkeen.

CLC on käynnistänyt hankkeen, jossa kuvataan, miten kaupungit ja alueet voivat edistää hiilikädenjäljen kehittämistä. Kaupungit voivat tarjota resurssejaan – esimerkiksi rakennuksia, infrastruktuuria tai maa-alueita – käytettäväksi uusien ratkaisujen pilottikohteina. Kaupungit ja alueet voivat nopeuttaa uusien tuotteiden ja palvelujen kysyntää julkisten hankintojen ja muiden palvelujen kautta ja auttaa innovaatioiden kehittäjiä analysoimaan ongelmia ja kehittämään ratkaisuja avoimen datan avulla. Ongelmat ja ratkaisuideat voitaisiin saattaa yhteen yhteisten innovaatiofoorumien kautta, ja niiden kehittymistä voitaisiin nopeuttaa yleisön osallistamisella. Uusia konsepteja ja ratkaisuja voitaisiin sitten jakaa tehokkaasti kaupunkien ja alueellisten verkostojen kautta.

Uudenmaan alue toimii pilottikohteena, ja Uudenmaan liitto tukee hanketta taloudellisesti. Kehitetty konsepti annetaan myös muiden kaupunkien ja alueiden käyttöön niin Suomessa, EU:ssa kuin muuallakin maailmassa. Hankkeen päätavoitteina on määritellä ja kuvailla, miten kaupungit ja alueet voivat kehittää hiilikädenjälkeään, määritellä, miten konseptia voidaan käyttää alueen kestävän kasvun edistämiseen, toteuttaa konseptipilottihanke, jossa on valikoituja kohteita Uudenmaan alueelta, sekä edistää konseptia Uudenmaan, Suomen, Pohjoismaiden ja EU:n alueella sekä kansainvälisesti.

Hankkeen tuloksia esitellään EU:ssa, erityisesti alueiden ja kuntien toteuttamissa vihreän kehityksen ohjelman paikallistason toimenpiteissä. EU-tason vaikuttaminen kohdistuu erityisesti pilottihankkeisiin kaupungeissa ja alueilla. Yksi esimerkki tästä on maailmanlaajuisen viitekohteen luominen Otaniemen ja Keilaniemin alueen ”kestävän innovoinnin innovaatiopuistoon”, joka toimii innovaatioiden kehittämisen ja skaalauksen pilottikohteena.

Hanke käynnistyy kesällä 2021, ja tuloksia saadaan käyttöön kesällä 2022. Vuoden aikana CLC tekee yhteistyötä pohjoismaisten kumppaniensa kanssa tehdäkseen hiilikädenjäljen konseptia tunnetuksi yritysten ja muiden sidosryhmien parissa.

“Uudenmaan alue on yksi johtavista innovaatioiden kehittäjistä niin Suomessa, EU:ssa kuin kansainvälisestikin. Olen innokas oppimaan, miten voimme pienentää ilmastovaikutuksiamme järjestelmällisen hiilikädenjäljen kehittämisen avulla ja samalla houkutella lisää innovaattoreita, puhtaita investointeja ja työpaikkoja alueellemme”, sanoo Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Uudenmaan asukasluku on noin 1,7 miljoonaa ja se koostuu 26 kunnasta, mukaan lukien pääkaupunki Helsinki.

”Kaupunkien ja alueiden on muutettava lähestymistapaansa ilmastonmuutokseen. Hiilijalanjäljen minimoinnin lisäksi meidän on pohdittava, miten voimme tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ilmastoystävällisten ratkaisujen kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Näin voimme yhdessä nopeuttaa mahdollisimman ison hiilikädenjäljen syntyä. Espoo kartoittaa mahdollisia sovelluskohteita ja aloittaa järjestelmällisen suunnittelutyön hiilikädenjälkeen liittyen. Tämä hanke on hyvä tapa pistää homma liikkeelle”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, joka on myös CLC:n hallituksen jäsen.

Climate Leadership Coalition on Euroopan laajin ilmasto-businessverkosto. CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen 87 jäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätietoja: Jouni Keronen, toimitusjohtaja,Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 453 4881 ja Senni Raunio, koordinaattori ja asiantuntija, Climate Leadership Coalition, senni.raunio@clc.fi +358 50 3512390