Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin neuvottelijat pääsivät 21.4.2021 alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n ilmastotavoitteiden kirjaamisesta lainsäädäntöön. Näin vahvistetaan EU:n vuodelle 2050 asettama ilmastoneutraaliustavoite ja vuoden 2030 yhteinen kasvihuonekaasujen vähintään 55%:n nettovähennystavoite (vuoden 1990 tasoista, päästöt poistumien vähentämisen jälkeen).

Neuvottelijat sopivat, että komissio ehdottaa tarvittaessa ilmastovälitavoitetta vuodelle 2040 viimeistään kuuden kuukauden kuluttua Pariisin sopimuksen mukaisesti tehdystä ensimmäisestä maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta. Samalla se julkaisee ennakoidun EU:n alustavan kasvihuonekaasubudjetin vuosiksi 2030–2050 yhdessä sen perustana olevien menetelmien kanssa. Budjetti määritellään kasvihuonekaasujen nettopäästöjen ohjeelliseksi kokonaismääräksi (ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttina ja antaen erilliset tiedot päästöistä ja poistumista), jonka odotetaan vapautuvan kyseisellä kaudella vaarantamatta Pariisin sopimuksen mukaisia EU:n sitoumuksia.

Alustavaan sopimukseen sisältyy myös ilmastonmuutosta käsittelevän neuvoa-antavan eurooppalaisen tiedekomitean perustaminen. Siihen kuuluu 15 eri kansallisuuksia edustavaa korkea-arvoista tieteellistä asiantuntijaa, joista enintään kahdella on saman jäsenmaan kansalaisuus. Jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Tämän riippumattoman komitean tehtävänä on muun muassa antaa tieteellistä neuvontaa ja raportoida EU:n toimenpiteistä, ilmastotavoitteista ja ohjeellisista kasvihuonekaasubudjeteista sekä niiden yhdenmukaisuudesta EU:n ilmastolainsäädännön ja Pariisin sopimuksen mukaisten EU:n kansainvälisten sitoumusten kanssa.

Climate Leadership Coalition (CLC) on tyytyväinen neuvottelujen kokonaistulokseen ja esittää muutamia huomioita.

Olemme ilahtuneita, että sopimus sisältää hiilibudjetin määritelmän. Tämä luo hyvän viitekehyksen EU:n päästökauppajärjestelmän laajentamiselle ja parantaa ilmastopolitiikan sekä hiilen hinnoittelun ennustettavuutta. Climate Leadership Coalition ja laaja joukko samoin ajettelevia organisaatioita on kuitenkin sitä mieltä, että hiilibudjetin pitäisi olla ”alustavan” sijasta ”sitova”.

Climate Leadership Coalition tukee myös ilmastonmuutosta käsittelevän neuvoa-antavan eurooppalaisen tiedekomitean perustamista. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että teollinen ja yhteiskunnallinen transformaatio tarvitsee myös varsinaisen transformaation asiantuntemusta, ei pelkästään ilmastotieteen osaamista.

Climate Leadership Coalition on Euroopan laajin ilmasto-businessverkosto. CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen 86 jäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, p. 050 4534881.