Kolmen pohjoismaisen ilmasto-businessverkoston perustama maailmanlaajuinen Call on Carbon -hanke kehottaa valtiota nopeuttamaan ilmastoinvestointeja ja ottamaan käyttöön hiilidioksidipäästöjen tehokkaamman hinnoittelun.

Climate Leadership Coalitionin (Suomi), Haga Initiativen (Ruotsi) ja Skift Business Climate Leadersin (Norja) hankkeella on jo 87 allekirjoittajaa: yrityksiä, rahoituslaitoksia, kaupunkeja, yliopistoja ja etujärjestöjä. Tavoitteisiin ovat sitoutunet muun muassa Ensto, KONE, Fortum, Neste, Nokia, SEB, St1 Nordic, Stora Enso, Varma, EK, MTK, Espoon kaupunki, Lahden kaupunki, Aalto yliopisto, Sitra, VTT, Akava, Storebrand, Folksam ja Axfood.

Kansainvälisistä järjestöistä hanketta tukevat 45 miljoonaa yritystä 100 eri maassa edustavan International Chamber of Commercen pääsihteeri John W.H Denton, EU:n maataloustuottajien keskusjärjestö Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen sekä paikallisten energiantuottajien kansainvälisen verkoston Euroheat & Powerin toimitusjohtaja Paul Voss. Allekirjoittajat ja annetut lausunnot löytyvät täältä.

Call on Carbon -hanketta esiteltiin pohjoismaisille yrityksille webinaarissa 29.3. Yritysten lisäksi keskuteluissa oli mukana myös Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitusten edustajia.

”EU:n ja Suomen päästökauppa on toiminut hyvin alkuvuosien ongelmien jälkeen. Päästöt ovat vähentyneet suunnitelliusti ja hintatasot kehittyneet alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Järjestelmä on valmis laajennettavaksi. On ilo huomata, että hiilidioksidin hinnoittelulla on yritysten laaja tuki”, toteaa työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen.

Hiilidioksidin hinnoittelun ohjelmat kattavat tällä hetkellä vain neljäsosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, ja vain murto-osa näistä päästöistä on Pariisin sopimuksen suosittelemissa rajoissa. Call on Carbon -hankkeen tukijoiden mielestä valtioiden on toimittava asiassa vuoden 2021 aikana. Se tukisi Glasgow’n COP26-ilmastokokousta ja auttaisi saamaan aikaan todellisen muutoksen.

”Yksityisen sektorin investoinnit edellyttävät ennustettavuutta ja selkeää siirtymäsignaalia. Paras tapa hoitaa tämä olisi saada markkinaehtoinen hintalappu hiilidioksidipäästöille. On myös tärkeää, että hiilidioksidin hinnoittelusta tehdään kansainvälisesti kattavaa. Vuosi 2050 on teollisuuden näkökulmasta vain yhden tai kahden investointisyklin päässä. Hiilidioksidin hinnoittelun on otettava harppaus eteenpäin. EK on allekirjoittanut hankkeen kutsun ja kannustaa kaikkia teollisuusjärjestöjä tekemään saman”, toteaa  EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Hiilidioksidin hinnoittelu on keskeinen väline kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja meidän tulisi tehdä se isossa mittakaavassa. Se voisi luoda tarvittavat kannustimet maanomistajille hiilidioksidin sitomisen lisäämiseksi. Kaikkien hiilidioksidin kauppajärjestelmien on perustuttava uskottaviin tietoihin hiilivirroista, jotka riippuvat vaihtoehtoisista maa- ja metsätalouden tuotantotavoista”, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila

Call on Carbon -hanke kehottaa valtioita myös yhdenmukaistamaan hiilipäästöjen hinnoitteluvälineet eri maiden välillä kustannustehokkaan investointipolun varmistamiseksi ja vakaan sekä ennustettavan investointiympäristön aikaansaamiseksi.

”Fossiilisten polttoaineiden suorat tuet ovat kymmenkertaiset ja niiden polttamisen tuottamat epäsuorat kustannukset ja ilmastonmuutoksen vahvistamat vaikutukset satakertaiset hiilen hinnoittelun tuottamiin tuloihin verrattuna. Päätimme viime talvena, että tarvitsemme suurempia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi ja käynnistimme tämän hankkeen. On ilahduttavaa, kuinka laajan tuen olemme saaneet lyhyessä ajassa”, toteaa Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.

Lisää uutisia Call on Carbon -hankkeesta täällä.

Climate Leadership Coalition on voittoa tavoittelematon yhdistys ja Euroopan laajin ilmasto-businessverkosto. CLC:n 87 organisaatiojäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.