Valtiovarainministeri Matti Vanhasen puheenjohtaman ministerityöryhmän 15.3.2021 julkistama luonnos Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaksi kattaa hyvin avainalueet vihreän siirtymän edistämiseksi. Suunnitelman mukaisesta noin kahden miljardin euron rahoituksesta puolet on tarkoitus ohjata vihreän siirtymän ja digitalisaation mukaisiin hankkeisiin ja puolet työllisyyttä, osaamista sekä sosiaali- ja terveyspalveluita tukeviin hankkeisiin.

Työryhmän julkistama alustava suunnitelma sisältää useita samoja elementtejä kuin Climate Leadership Coalitionin toukokuussa 2020 esittämä ehdotus eurooppalaisen vihreän elvytyksen sisällöksi. Keskeisiä panostuskohteita ovat vihreä vetyteknologia ja hiilidioksidin talteenotto, materiaalien ja sivuvirtojen uudelleenkäyttö ja kierrätys, uudet energian tuotantoteknologiat ja energiaverkkojen kehittäminen ja rakennusten uudet energiaratkaisut ja energiatehokkuus. Lisäksi mukana on ilmastotoimenpiteitä liittyen liikenteeseen ja maa- ja metsätalouteen sekä vihreän siirtymän tutkimuksen ja tuotekehityksen tukemiseksi.

Aiemman ehdotuksemme mukaisesti kannustamme Suomea priorisoimaan hankkeet:

  • joilla on merkittävä hiilikädenjälkipotentiaali ja mahdollista luoda uutta kansainvälistä liiketoimintaa ja
  • kehittää infrastruktuuriamme ja muita tekijöitä, joilla kyetään houkuttelemaan vähähiilisiä investointeja entistä paremmin.

Lisäksi ehdotamme vihreään koulutukseen omaa osakokonaisuutta, jolla varmistetaan ilmastonmuutoksen hillintään, bio- ja kiertotalouteen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien ratkaisujen sisällyttäminen perusopetukseemme.

Tällä tavoin Suomi voi nykyistä tehokkaammin edistää globaalia siirtymää kohti vähähiilistä yhteiskuntaa huolehtien samalla kotimaisesta tuotannosta, työllisyydestä ja hyvinvoinnista sekä myös pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, p. 050 4534881, jouni.keronen@clc.fi ja Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, p.045 3461925, juha.turkki@clc.fi