Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt seitsemän uutta organisaatiojäsentä: teknologiayhtiö Biocoden, sementinvalmistaja Finnsementin, kauppakorkeakoulu Hankenin, ulkotyökaluja valmistavan Husqvarna Groupin, asianajotoimisto Procope & Hornborgin, rakennusmateriaalivalmistaja Saint-Gobain Finlandin ja Itä-Suomen yliopiston.

Biocode, Finnsementti, Hanken, Husqvarna Group, Procope & Hornborg, Saint-Gobain Finland ja Itä-Suomen yliopisto vahvistavat CLC:n asemaa Euroopan suurimpana ilmasto-businessverkostona. Uusien jäsenten myötä CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 87.

”Biocode on luotettavin työkalu ilmastoviisaalle ruoalle. Autamme tiedostavia elintarvikeyrityksiä ja yksilöitä tunnistamaan konkreettisia keinoja vähähiilisen ruuantuotannon edistämiseen ilmaston lämpenemisen kumoamiseksi. Olemme luoneet Biocode Impact ‑verkkopalvelun elintarvikkeiden hiilijalanjäljen jatkuvaan seurantaan ja siitä tiedottamiseen. Teemme mielellämme yhteistyötä CLC:n jäsenten kanssa ja etsimme aina uusia yhteistyön muotoja”, sanoo Biocoden toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen.

”Finnsementti vähentää aktiivisesti hiilidioksidipäästöjään ja ympäristövaikutustaan, ja meillä on ratkaiseva rooli koko Suomen rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa. Finnsementti toimii kunnianhimoisesti kiertotalouden edistämiseksi, sillä se hyötykäyttää muiden alojen jätettä ja sivutuotteita raaka-aineiden korvaajina sekä polttoaineena omissa prosesseissaan. Haluamme mielellämme jakaa kokemuksiamme ja saada uusia ideoita CLC-kumppaneiltamme”, toteaa Finnsementin toimitusjohtaja Miikka Riianheimo.

”Hanken on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä ja kompensoinut vuodelle 2019 lasketut hiilidioksidipäästöt. Yliopistona Hankenilla on hyvät valmiudet osallistua CLC:n työryhmiin, joissa sen tutkimusasiantuntemuksella voidaan auttaa organisaatioita vähentämään ilmastovaikutustaan ja joissa sen tutkijat voivat edistää CLC:n strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista”, kertoo Hankenin rehtori Karen Spens.

”Yhteiskuntien on siirryttävä vähähiiliseen kiertotalouteen. CLC:n politiikkatyö on erinomainen tapa osallistua EU:ssa käytävään vuoropuheluun hiilen hinnoittelusta, joka on tärkeä rakennuspalikka tiedepohjaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussamme. Olemme asettaneet korkean tavoitteen myös tuotteidemme käytössä syntyvien päästöjen vähentämiseen. Muiden johtajien oivallukset ja vuoropuhelu päättäjien kanssa auttavat meitä pääsemään tavoitteisiimme”, sanoo Husqvarna Groupin toimitusjohtaja Henric Andersson.

”Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy on perustettu vuonna 1918 ja sillä on vankka asiakaskunta. Meillä on laaja kokemus erityisesti energia- ja ympäristölainsäädännöstä sekä kuljetusalan ja logistiikan käytännöllisestä ja oikeudellisesta puolesta. Neuvomme säännöllisesti asiakkaitamme, esimerkiksi energiayhtiöitä, jotka ovat siirtymässä hiilestä, turpeesta tai öljystä uusiutuviin energiamuotoihin”, toteaa Procope & Hornborgin hallituksen puheenjohtaja Ismo Hentula.

”Saint-Gobain tunnetaan rakennusalan tuotteistaan, kuten eristeistä, kipsilevyistä ja laasteista. Saint-Gobain on arvioinut tuotteidensa ympäristövaikutuksia elinkaariarvioinnin avulla jo 1990-luvulta lähtien. Selkeä tavoitteemme on saavuttaa nollahiilitavoite vuoteen 2050 mennessä koko konsernin osalta, ja Suomessa olemme asettaneet hiilineutraaliuteen tähtäävän tavoitteemme vuoteen 2035, jolla voimme olla osana tätä Suomen kunnianhimoista tavoitetta. CLC:n toimintaan liittyvät erityiset kiinnostuksen kohteemme ovat systeemisen hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymisen sekä hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen käytön edistäminen”, kertoo Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja Olli Nikula.

”Itä-Suomen yliopistolla on vahva kokemus ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvän opetuksen ja tutkimuksen alalla. Ympäristön muutos ja luonnonvarojen kestävä käyttö on yksi yliopiston neljästä tutkimuksen ja koulutuksen profiilialueesta. Yliopiston henkilöstö on erittäin motivoitunut ryhtymään myönteisiin ilmastotoimiin. Kunnianhimoinen hiilineutraaliuteen tähtäävä tavoitteemme tuo lisämotivaatiota inspiraation ja parhaiden käytäntöjen etsimiseen”, sanoo Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen.

Uusiksi henkilöjäseniksi on hyväksytty Pekka Ala-PietiläGeorge KellMarkku MarkkulaAva Numminen-Päiväläinen ja Jeremy Oppenheim. CLC:n henkilöjäsenten määrä on noussut 45:een.

Ala-Pietilä on Huhtamäen, Sanoman ja HERE Technologiesin hallitusten puheenjohtaja, SAP:n hallintoneuvoston jäsen ja entinen Nokia Oyj:n toimitusjohtaja. Kell on Arabesque Partnersin hallituksen puheenjohtaja ja entinen YK:n Global Compactin toiminnanjohtaja. Markkula on Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja EU:n alueiden komitean varapuheenjohtaja. Numminen-Päiväläinen on työterveyspsykologi. Oppenheim on SYSTEMIQin perustajaosakas ja entinen New Climate Economyn ohjelmajohtaja.

”Olen seurannut CLC:n kehitystä jo muutaman vuoden ajan, ja on ollut ilo nähdä, miten ilmastoliike on saanut jalansijaa liikemaailmassa. CLC on tuonut tähän lisäarvoa, ja kansainvälisesti sekä kotimaassa on edelleen merkittäviä mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Liityn mielelläni CLC:hen ja tuen yhdistystä parhaani mukaan”, sanoo Pekka Ala-Pietilä.

”Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja investointitason nostaminen edellyttävät systeemisiä ratkaisuja. Ilmastoratkaisujen ympärillä on juuri nyt paljon innostusta, mutta hillitsemistoimia on nopeutettava ripeästi. CLC on tehnyt ja tekee jatkuvasti erinomaista työtä tällä saralla. On kunnia osallistua ja tukea CLC:n toimintaa”, toteaa George Kell.

”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että CLC on perustamassa ilmastoviisaita kaupunkeja käsittelevän teemaryhmän. Olen ylpeä voidessani välittää CLC:n ajatuksia EU:n viralliseen päätöksentekoon ja Euroopan alueiden komitealle. Kaupunkien sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien rooli äskettäin hyväksytyn EU:n ilmastonmuutosta koskevan sopeutumisstrategian täytäntöönpanossa on ratkaisevan tärkeä. EU:n elpymisrahoitus voi antaa merkittävän sysäyksen järjestelmän muutokselle ja kipeästi kaivatuille teknologia-avusteisille innovaatioille”, kertoo Markku Markkula.

”Olen ollut pitkään kiinnostunut ilmastonmuutoksen psykologiasta ja siitä, miten voidaan välttää siihen liittyvää ahdistusta ja innostaa ihmiset osallistumaan ilmastotoimiin omassa elämässään. On hienoa, että CLC on ottanut kansalaiset mukaan ilmastotoimiin ja on nyt perustamassa ilmasto- ja terveysaiheista teemaryhmää. On kunnia olla mukana CLC:ssä, ja teen parhaani auttaakseni yhdistystä sen tehtävässä”, sanoo Ava Numminen-Päiväläinen.

”Kuulin CLC:stä vuonna 2015, kun sain kutsun tulla puhumaan yhdistyksen jäsenille. CLC on tehnyt erinomaista työtä saadakseen yritykset ja muut organisaatiot toimimaan aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olen iloinen, että voin olla mukana CLC:ssä ja tukea sitä tavoitteidensa saavuttamisessa. On hienoa, että CLC on nostanut hiilin hinnoittelun esiin tänä vuonna ja käynnistänyt Call on Carbon -kampanjan. Ilmastosiirtymä olisi sata kertaa helpompaa, jos EU:n, Yhdysvaltojen, Kiinan ja muiden samanmielisten maiden kesken olisi luotettava hiilidioksidin hintakäytävä”, toteaa Jeremy Oppenheim.

CLC:n hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan CLC:n verkostoon.

”Vahvistuva jäsenkuntamme sekä yhteistyökumppaniverkostomme antaa CLC:lle lisää mahdollisuuksia tukea suomalaisia, pohjoismaisia ja muita eurooppalaisia päättäjiä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä sekä EU:ta Green Dealin suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös jäsenkuntamme laajeneminen muissa Pohjoismaissa on CLC:lle merkittävä asia”, toteaa Karl-Henrik Sundström.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 520 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa noin 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.