CLC ja sen jäsenet Fortum, Gasum, Neste, Stora Enso, St1 ja Wärtsilä ovat yhdessä asiantuntijoina toimivien Afry:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa käynnistäneet esiselvityksen teollisen mittakaavan Power-To-Fuel -hankkeelle (P2F). Asiantuntijajäseninä hankkeessa ovat mukana myös Fingrid ja Gasgrid.

Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa kuinka Suomen liikennesektorin CO2-päästöjä voitaisiin vähentää P2F-teknologialla enimmillään 15 prosenttia eli noin 1,5 miljoonaa tonnia. Teknisten ratkaisujen ja tuotantolaitosten vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen lisäksi tarkoituksena on selvittää kuinka luoda kysyntä ja markkinat synteettisille polttoaineille sekä millaisella aikataululla hankkeet voisivat toteutua.

Kuluvan vuoden alussa selvityksen ohjausryhmä päätti tarkastellla tuotannon koko arvoketjua alkaen uusiutuvan sähkön tuotannosta lopputuotteena olevien synteettisten polttoaineiden tuotantoon sekä laajentaa selvityksen mantieteellistä tarkastelualuetta kattamaan myös Ruotsin ja Norjan. Kaikissa selvityksen tarkasteluissa synteettisten polttoaineiden tuotantolaitos sijoittuu kuitenkin Suomeen.

Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa mahdolliset tekniset ja lainsäädännölliset pullonkaulat teollisen mittakaavan synteettisten polttoaineiden tuotannolle Suomessa. P2F-esiselvityksen loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2021 CLC:n kotisivuilla.

Vetytalous ja siihen liittyvä Power-To-X teknologia yleistyvät maailmalla vauhdilla. Japani ja Etelä-Korea julkaisivat kansalliset vetystrategiansa muutama vuosi sitten mutta erityisesti viime vuonna julkaistiin useita huomattavaan kasvuun tähtääviä strategioita kun sekä EU:n komission että useat jäsenmaat, mukaanlukien Alankomaat, Espanja, Saksa, Portugali ja Ranska julkaisivat suunnitelmansa vetytalouden edistämiseksi. Venäjä julkaisi omat strategiansa viime vuonna ja Kiina julkaissee strategiansa osana pian julkistettavaa 5-vuotissuunnitelmaansa. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on korostanut vetytalouden merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

CLC:llä on 80 jäsentä, jotka työllistävät maailmanlaajuisesti yli 500 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, p. 050 4534881, jouni.keronen@clc.fi ja Juha Turkki, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition, p.045 3461925, juha.turkki@clc.fi