Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) järjesti maanantaina 15.2. valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston kanssa seminaarin, jossa käsiteltiin keskeisimpiä muutoksia kansainvälisissä ilmastotoimissa sekä sijoittajien vaatimuksia yritysten ilmastoriskien ja liiketoimintojen raportoinnissa.

EU:n, Kiinan, USA:n ja monen muun tahon kiristäessä ilmastotavoitteitaan transformaatio kiihtyy, luoden uusia uhkia ja mahdollisuuksia. Sijoittajat vaativat yrityksiltä yhä enenevässä määrin avointa, kvantitatiivista raportointia ja systemaattista johtamista. Yritykset kohtaavat sidosryhmien, sijoittajien, rahoittajien, asiakkaiden ja liikekumppanien paineen kommunikoida avoimesti pyrkimyksistään vähentää ilmastoon liittyviä liiketoimintariskejä. Yritysten halutaan myös kertovan, kuinka ne aikovat edistää pitkäaikaista kilpailukykyään vähähiilisessä taloudessa.

”Valtio-omisteisten yhtiöiden liiketoiminnan kestävyyden, pitkän aikavälin arvonkehityksen ja kilpailukyvyn varmistamiseksi valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt selvittävät ilmastonmuutoksen vaikutukset liiketoimintaansa ja huomioivat nämä strategiatyössään”, toteaa Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

”Vastuullisuus ja ilmastopolitiikat tulivat viimeistään viime vuonna pysyvästi sijoittajien ja rahoittajien työlistalle. Suomalaisilla pörssiyrityksillä on onneksi erinomaiset valmiudet vastata sijoittajien odotuksiin ja toiveisiin myös ilmastopolitiikan osalta”, toteaa Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

”Keskeisimmät sijoittajien seuraamat menetelmät ovat Task Force on Climate Related Disclosures (TCFD), Science Based Targets (SBT) ja Suomessa kehitetty hiilikädenjäljen laskentamenetelmä. Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää EUn kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmään.Yhdistyksemme edistää näitä menetelmiä ja auttaa yrityksiä niiden käyttöönotossa”, kertoo CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen.

Valtio-omistaja kehittää määrätietoisesti vastuullista omistajuutta ja edellyttää yhtiöiltään strategista, tavoitteellista ja liiketoimintaan integroitua yritysvastuutyötä. Lähtökohtana omistajaohjauksessa on aina ollut vastuullisuuden integrointi kaikkiin ydinprosesseihin. Aktiivinen omistajuus on myös osa vastuullisen omistajan toimintaa.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 500 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Esko Pyykkönen, finanssineuvos, Valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto, esko.pyykkonen@vnk.fi 0295160212
Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi 050 4534881, Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi 040 7513281