Climate Leadership Coalition (CLC) järjesti yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa Climate Change and Health -webinaarin 2.2.2021, joka oli samalla kick-off-tilaisuus CLC:n uudelle Ilmasto ja terveys – teemaryhmälle. Lääkäriliitto on CLC:n jäsen Akavan kautta.

Webinaarin avasi THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta. Hän esitteli ilmastonmuutoksen aiheuttamia tai kiihdyttämiä terveysriskejä ja toimia joilla terveyssektori voi hillitä ilmastonmuutosta ja kertoi THL:n ilmastohankkeista. Tervahauta korosti myös sektorien välisten yhteistyön merkitystä systeemisen muutoksen aikaansaamisessa.

Ilmastonmuutoksen tilanne erittäin vakava, mutta toivoa on

Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri ja CLC:n neuvottelukunnan jäsen Petteri Taalas esitteli faktoja ilmastonmuutoksesta: maapallon keskilämpötila nousee, jäätiköt sulavat, merien pinta nousee ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Maapallon keskilämpötila on kohonnut noin 1.2 C astetta ja meriveden pinta noussut noin 26 cm esiteolliseen aikaan verrattuna. Ilmastonmuutos aiheuttanut helleaaltoja, myrskyjä ja tulvia, joista on koitunut 1998-2017 välillä haittoja ja uhkia noin 4.5 miljardille ihmiselle. Monet taudit kuten malaria ja dengue-kuume ovat ilmastoriippuvaisia. Ilmastonmuutos lisää myös pandemioiden riskiä.

Jos maapallon lämpötila jatkaa nousuaan, aiheuttaa se suuren uhan myös maapallon ravinnontuotannolle.

”Jos päästämme maapallon lämpenemään +3C asteeseen, useiden viljalajikkeiden tuotanto romahtaa”, totesi Taalas. Kaikesta huolimatta hän sanoi olevansa toiveikas. Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon positiivista mm. suurien talouksien ilmastotavoitteiden ja – toimien suhteen.

Ilmastonmuutoksen hillinnällä voidaan saavuttaa merkittäviä terveyshyötyjä

Johtaja Maria Neira Maailman terveysjärjestön WHO:n ympäristöosastolta korosti ilmastonmuutoksen hillinnän tarpeellisuutta terveysnäkökulmasta. Hän oli iloinen, että ilmastonmuutoksen hillinnän terveyshyödyt on mainittu 67% maiden ilmastosuunnitelmissa, mutta pettynyt siihen, että terveyshyötyjä ei oltu arvioitu kuin noin 1% suunnitelmia. Neira kehotti maita arvioimaan terveyshyödyt konkreettisemmin, koska niiden avulla voidaan myös entistä paremmin perustella ilmastoimien tärkeyttä. Neira piti hyvänä sitä, että ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista on kasvanut ja yli 40 maassa on aloitettu merkittäviä ilmastonmuutokseen ja terveyteen liittyviä kehityshankkeita.

Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n ilmastomuutosekonomi Simon Black, kuvasi esityksessään fossiilipolton ja ilmastonmuutoksen kiihdyttävien ilmiöiden riskejä ja kustannuksia. Vuonna 2019 ilmansaasteet olivat neljänneksi suurin kuolemaan johtava riskitekijä ja 87% maailman väestöstä asuu olosuhteissa, jotka ylittävät WHO:n suositukset ilmansaasteille. Vuoden 2020 aikanakin ilmansaasteet aiheuttivat 3,5-kertaa enemmän kuolemia kuin COVID-19. Ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen kiihdyttävien ilmiöiden kustannukset ovat vuositasolla lähes 5 biljoonaa dollaria – yli 6% globaalista bruttokansantuotteesta.

CLC:n neuvottelukunnan jäsen ja THL:n entinen pääjohtaja Juhani Eskola johti paneelikeskustelua, jossa olivat mukana Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Terveystalon lääketieteellinen johtaja Petri Bono, emerituskansleri Kari Raivio, Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Sanna Lauslahti ja työterveyspsykologi Ava Numminen-Päiväläinen Terveystalosta.

Paneelikeskustelussa käytiin läpi sitä, onko Suomen terveyssektori riittävän hyvin perillä ilmastonmuutoksen riskeistä, tarvittavista toimista ja mahdollisuuksista. Yleinen johtopäätös oli, että tietoisuutta ja toimia tulee lisätä ja Sanna Lauslahden ehdotus, että Suomen terveyssektori voisi ottaa tavoitteekseen olla hiilineutraali ensimmäisenä maailmassa, sai kannatusta.

CLC käynnistää keväällä jäsenilleen Ilmasto ja Terveys – teemaryhmän.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi 050 453 4881 ja Minttu Liuhto, koordinaattori ja asiantuntija, Climate Leadership Coalition, minttu.liuhto@clc.fi 050 3811456.

Lisätietoa ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista löytyy täältä:

https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1

https://www.lancetcountdown.org/2020-report/

ja kustannuksista täältä:

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509