Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt organisaatiojäseniksi työeläkevakuutusyhtiö Elon, kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finlandin, Linja-autoliiton ja tuulivoimayhtiö Vestaksen.

Uusien jäsenten myötä CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 81. Elo, Gasgrid Finland, Linja-autoliitto ja Vestas vahvistavat CLC:n asemaa Euroopan suurimpana ilmasto-businessverkostona. Tanskalaisen Vestaksen liittyminen laajentaa CLC:n jäsenkuntaa myös muissa Pohjoismaissa.

”Elo on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen sijoitussalkkuun ja haluaa olla aktiivinen toimija reaalitalouden vähähiilistämisessä. Siirtymä ei onnistu ilman kaikkien osapuolien vahvaa yhteistyötä. Tämä haastaa meidät – niin sijoittajat, yritykset, kuluttajat, valtiot kuin lainsäätäjät – toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemme huomioineet ilmastoriskit ja mahdollisuudet sijoitustoiminnassa jo useiden vuosien aikana ja olemme vahvasti sitoutuneet kehittämään toimintaamme. Odotamme innolla, että voimme aktiivisesti osallistua CLC-verkoston työhön”, toteaa Elon toimitusjohtaja Satu Huber.

”Gasgridin visio on, että kaasut mahdollistavat hiilineutraalin yhteiskunnan vuonna 2035. Kehitämme infrastruktuuria ja markkinoita, jotka tukevat yhteiskuntaa ja asiakkaitamme matkalla kohti hiilineutraliuutta. Tavoitteemme on tuoda CLC:n työhön oma erikoisosaamisemme ja odotamme, että jaamme keskenämme käytännön ratkaisuja haasteisiin”, sanoo Gasgrid Finlandin toimitusjohtaja Olli Sipilä.

”Linja-autoliiton jäseninä on 180 yritystä. Edistämme puhtaampaa, hiliidioksidivapaata liikennettä sekä tiekarttoja, joilla siirrymme kohti sähköllä toimivia busseja. Olemme sitoutuneet aktiiviiseen työhön Suomen virallisen tavoitteen savuttamiseksi, jossa liikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Uskomme, että yhteistyö muiden CLC:n jäsenten kanssa parantaa mahdollisuuksiamme saavuttaa ilmastotavoitteemme”, kertoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.

”Vestaksen tavoitteena on rakentaa kestävämpää tulevaisuutta muuttamalla globaali energiajärjestelmä. Olemme pystyttäneet enemmän tuulivoimaa kuin kukaan muu mutta tavoitteemme ovat korkeammalla kuin asennusten määrän laskemisessa. Tulevaisuuden energiajärjestelmät tarvitsevat tuekseen eri teollisuudenalojen johtavia yrityksiä, joilla on mahdollisuus toimia kestävästi. Tämän takia olemme sitoutneet hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä ja eliminoimaan jätteet arvoketjustamme. Odotamme innoissamme CLC:n yhteistyötä ja olemme valmiina jakamaan kokemuksiamme johtavana uusiutuvan enegian yhtiönä”, kertoo Vestaksen toimitusjohtaja Henrik Andersen.

CLC:n henkilöjäsenten määrä on noussut 36:een. Uudeksi henkilöjäseneksi on hyväksytty Aila Aho, Antti Herlin, Jaakko Hirvola, Hannu Korhonen ja Pekka Pesonen. Aila Aho on neuvonantaja Euroopan komission kestävän rahoituksen työryhmässä. Antti Herlin on Koneen hallituksen puheenjohtaja ja yksi CLC:n perustajajäsenistä. Jaakko Hirvola on Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja sekä Euroopan teknologiateollisuutta edustavan Orgalimin puheenjohtaja. Hannu Korhonen on Stora Enson entinen strategiajohtaja ja Pekka Pesonen on EU:n maataloustuottajien keskusjärjestön Copa-Cocegan pääsihteeri.

”Olen ollut mukana CLC:n toiminnassa lähes sen perustamisesta lähtien. CLC on tehnyt tärkeätä työtä ilmastonmuutokseen liittyvien talousasioiden ja menetelmien kehittämisen edistämisessä. On kunnia liittyä henkilöjäseneksi”, sanoo Aila Aho.

”CLC jäsenineen on osoittanut, että ilmastonmuutoksen hillintä luo yrityksille mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan. Verkoston laajentuessa myös CLC:n kansainvälinen vaikuttavuus on kasvussa. On ilo liittyä joukkoon henkilöjäsenenä,” toteaa Antti Herlin.

”CLC:n toiminnassa on paljon sellaisia elementtejä, joita voi EU:ssa ja kansainvälisesti hyödyntää laajemminkin. CLC:n edistämille markkinapohjaisille ilmastopolitiikkaehdotuksille löytyy teknologiayritysten ja järjestöjen puitteissa laajaa kannatusta ja uskon, että myös hiilikädenjälki-konsepti kiinnostaa laajalti. On hienoa päästä mukaan CLC:n toimintaan henkilöjäsenä”, kertoo Jaakko Hirvola.

”Biomateriaaleilla ja biotaloudella on kasvava rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hienoa, että nämä ovat vahvasti mukana CLC:n toiminnassa. On ilo liittyä CLC:n henkilöjäseneksi”, sanoo Hannu Korhonen.

“CLC tekee tärkeää työtä ilmastonmuutoksen yrityslähtöisten ratkaisujen kehittämiseksi. Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä on tultava nykyistä kannattavampaa ja houkuttelevampaa liiketoimintaa, muuten se ei onnistu. CLC on tehnyt erinomaisia maankäyttöön ja biotalouteen liittyviä ehdotuksia, joissa painotetaan kokonaisvaltaisen strategian ja pitkän aikavälin poliittisen suunnittelun tärkeyttä. On kunnia liittyä CLC:n henkilöjäseneksi”, kertoo Pekka Pesonen.

CLC:n hallituksen puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan CLC:n verkostoon.

”Vahvistuva jäsenkuntamme sekä yhteistyökumppaniverkostomme antaa CLC:lle lisää mahdollisuuksia tukea suomalaisia ja pohjoismaisia päättäjiä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä sekä EU:ta Green Dealin suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös jäsenkuntamme laajeneminen muissa Pohjoismaissa on CLC:lle merkittävä asia”, toteaa Karl-Henrik Sundström.

 CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 450 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.