Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on hyväksynyt organisaatiojäseniksi elintarvikeyritys Atrian, sähköverkkoyhtiö Elenian, posti- ja logistiikkayritys Postin, ympäristöhuoltoyritys Remeon ja henkilöjäseneksi toimitusjohtaja Mirva Antilan.

Uusien jäsenten myötä CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 77. Atria, Elenia, Posti ja Remeo vahvistavat CLC:n asemaa Euroopan suurimpana ilmasto-businessverkostona.

”Atrian uunituoreen konsernistrategian keskiössä ovat vastuullisuus, ilmastonmuutoksen hallinta sekä materiaalitehokkuus. Atria sitoutuu vähentämään ilmasto- ja ympäristövaikutuksia liiketoimintansa jokaisessa vaiheessa. Päätavoitteemme on hiilineutraali ruoantuotanto. Uskomme yhteistyöhön, arvostamme työtämme tukevia verkostoja ja siksi tulemme olemaan aktiivisesti mukana CLC:n toiminnassa tavoitteidemme saavuttamiseksi”, toteaa Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn.

”Ilmastonmuutoksen torjunta mullistaa energia-alaa. Tuuli- ja aurinkovoiman raju kasvu ja liikenteen sähköistyminen muuttavat koko energiajärjestelmän. Tässä murroksessa sähköverkkoyhtiön rooli nousee keskeiseksi. Elenia on ollut ja on myös jatkossa suunnannäyttäjänä viemässä muutosta eteenpäin. Jotta sähköjärjestelmän tehotasapaino säilyy silloinkin, kun ei tuule tai aurinko paista, tarvitsemme teknologian uusimpia ratkaisuja tasapainon ylläpitämiseksi sähköverkossa. Kehitämme sähkönkulutuksen joustopalveluita ja virtuaalivoimaloita arjen mukavuudesta tinkimättä. Samaan aikaan uudistamme ikääntynyttä sähköverkkoa säävarmaksi suojaan myrskyiltä ja muilta sään ääriolosuhteilta. Pohjolan pimeissä ja kylmissä olosuhteissa tarvitsemme ympäri vuoden varmaa sähkönjakelua arjen sujuvuuteen”, toteaa Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Me Postilla olemme asettaneet tavoitteen vähentää omat todelliset päästömme nollaan vuoteen 2030 mennessä. Ilmastokriisiä torjuttaessa niiden, joilla on kyky ja resurssit toimia, on kannettava suurin vastuu. Onnistumme vain yhteistyössä eri tahojen kanssa ja siten että rakentamamme liiketoimintamallit ohjaavat meitä kulkemaan kohti fossiilitonta yhteiskuntaa. Odotammekin innolla, miten voimme yhdessä CLC-verkoston muiden toimijoiden kanssa edistää kestävää taloutta erityisesti logistiikan ja verkkokaupan osalta”, kertoo Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

”Remeon strategia on kiertotalouden edistäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Uskomme vahvasti edistyksellisiin teknisiin ratkaisuihin, joissa jätteistä syntyy jälleen raaka-aineita. Näillä toimilla edistämme merkittävästi hiilineutraalisuutta. CLC:n jäsenenä voimme tuoda jäsenistölle tiedoksi edistyksellisiä jäteratkaisuja ja saamme CLC:ltä yhteisöllisyyden kautta uusia ideoita sekä tunnistamme maailmalta kehitystarpeita. CLC tekee merkittävää työtä ja Remeo haluaa osallistua siihen omalla panoksellaan”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild.

CLC:n henkilöjäsenten määrä on noussut 31:een. Uudeksi henkilöjäseneksi hyväksytty Mirva Antila on SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja, entinen Suomen IBM:n toimitusjohtaja ja pitkäaikainen aktiivinen toimija CLC:n vastuutehtävissä sekä työryhmissä.

”Viimeisten parin-kolmen vuoden aikana CLC on kasvanut kansainväliseksi ilmastopolitiikan vaikuttajaksi ja saanut mukaansa suuren joukon organisaatioita ilmastonmuutoksen torjuntaan. Varajäsenyyteni CLC:n hallituksessa ja CLC:n ICT-ajatushautomon puheenjohtajuus ovat olleet minulle hyvin opettavainen ja voimaannuttava kokemus”, kertoo Mirva Antila.

CLC:n hallituksen uusi puheenjohtaja Karl-Henrik Sundström toivoittaa uudet jäsenet tervetulleeksi CLC:n verkostoon.

”Jäsenmäärämme jatkuva kasvu on osoitus siitä, että ilmastohaasteisiin suhtaudutaan yhä vakavammin. Vahvistuva jäsenkuntamme sekä yhteistyökumppaniverkostomme antaa CLC:lle lisää mahdollisuuksia tukea suomalaisia ja pohjoismaisia päättäjiä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä sekä EU:ta Green Dealin suunnittelussa ja toteutuksessa,” toteaa Karl-Henrik Sundström.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 430 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.