Climate Leadership Coalitionin (CLC) hallitus on valinnut CLC:n neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin 1.1.2021 alkaen. Otavan hallituksen puheenjohtajana ja AFRY:n hallituksen jäsenenä toimiva Ehrnrooth on CLC:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja CLC:n henkilöjäsen.

CLC:n neuvottelukunta tukee yhdistystä sen painopistealueilla ja tavoitteiden saavuttamisessa. Vuosina 2019-2020 keskeisin painopistealue on ollut nykyistä systeemisemmän, markkinapohjaisen päästövähennysratkaisun kehittäminen EU:lle ja sen edistäminen. CLC kuvasi ratkaisua positiopaperereissaan (1, 2) ja esitteli ehdotusta useaan otteeseen EU:n komissiolle ja parlamentille ja muun muassa komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansille. EU-komission 2030 Target Plan -tiedonanto ja EU-parlamentin linjaukset sisältävät useita CLC:n edistämiä asioita.

Ensi vuoden tärkeimmäksi uudeksi tavoitteeksi CLC:n hallitus on linjannut EU:n kokonaisvaltaisen maankäyttö- ja biotalousstrategian edistämisen.

”Maankäytöllä ja biotaloudella tulee olemaan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kuluvan vuosidan aikana ne vastaavat 20 prosentista kokonaispäästöjen vähennyksessä ja 75 prosentista vuosien 2050-2100 välisenä aikana. Climate Leadership Coalition tukee tähän lopputulokseen pääsemistä kehittämällä maankäytön, biotalouden ja biodiversiteetin synteesiä, joka edesauttaa parhaiden ilmastohyötyjen saavuttamista luontoperäisten resurssien ja biotalouden tuotteiden avulla. Haluamme olla mukana EU:n Green Dealin kehittämisessä ja erityisesti uuden lainsäädädännön luomisessa päästökauppaan, taakanjakoon, maankäyttöön, maankäytön muutokseen ja metsätalouteen (LULUCF) vuoden 2021 kesään mennessä”, Henrik Ehrnrooth toteaa.

”Kiitän CLC:n neuvottelukuntaa ja puheenjohtaja Pertti Korhosta erinomaisesta tuesta ja toivotan CLCn puolesta Henrikin Ehrnroothin lämpimästi tervetulleeksi tukemaan toimintaamme uudessa roolissa,” toteaa Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen 77 jäsentä työllistävät maailmanlaajuisesti 430 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. CLC:n jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.