Climate Leadership Coalitionin  (CLC) hallitus pitää Euroopan parlamentin ehdotuksia EU:n ilmastolakiin oikeansuuntaisina. Parlamentin esitys parantaa tarvittavaa oikeusvarmuutta ja ennakoitavuutta ja näin ollen mahdollistaa nopeamman teollisen siirtymän.

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 7. lokakuuta 2020 muutosesityksistä ja kannastaan EU:n ilmastolakiin. Kannan keskeiset asiakohdat:

  • Kaikkien jäsenmaiden tulee saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä
  • Vuoden 2050 jälkeen EU:n tulisi saavuttaa “negatiiviset päästöt”
  • EU:n tulisi asettaa yhteisön tason kasvihuonekaasupäästöille kehityspolku sekä kasvihuonekaasubudjetti hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä
  • vuoden 2030 päästövähennystavoite tulisi nostaa 60 prosenttiin ja lisäksi määrittää välitavoite vuodelle 2040
  • EU:n ja sen jäsenmaiden tulisi luopua kaikista suorista ja epäsuorista tuista fossiilisille polttoaineille
  • EU tulisi luoda EU:n ilmastonmuutosneuvosto, riippumaton tieteellinen elin, arvioimaan ilmastopolitiikan toteutumista ja valvomaan edistymistä

“CLCn hallituksen mielestä esitetyt aloitteet selkeyttäisivät EUn ilmastopolitiikkaa. Olemme erityisen tyytyväisiä, että Euroopan parlamentti esittää kasvihuonekaasubudjetin käyttöönottoa. Budjetti luo erinomaisen perustan EU:n päästökauppajärjestelmän laajentamiselle sekä parantaa ilmastopolitiikan ja päästöoikeuden hinnan ennustettavuutta. Toivomme EU:n komission ja neuvoston tukevan parlamentin kantaa,” sanoo Karl-Henrik Sundström, Climate Leadership Coalitionin hallituksen puheenjohtaja.

Muita CLC:n ilmastopolitiikkaehdotuksia täällä ja täällä. CLC:n lisäksi lähes 100 osapuolta, pääasiassa pohjoismaisia yrityksiä ja yritysmaailman edustajia, tukee hiilibudjetin ja välitavoitteiden samanaikaista asettamista. Enemmän aiheesta täällä.

Lisätietoja: Jouni Keronen, tooimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, puh. 050 453 4881.

Climate Leadership Coalition (CLC) on jäsenmäärältään EU:n suurin ilmasto-businessverkosto. Jäsenistöön kuuluu 73 organisaatiota, jotka työllistävät yli 400 000 ihmistä ympäri maailmaa. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta. Verkoston jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta on mahdollinen ja taloudellisesti kannattavaa.