EU-komission tiedonanto Stepping up Europe’s 2030 climate ambition – 2030 Climate target plan sisältää useita vähähiilisiä investointeja edistäviä signaaleja ja CLC:n mielestä sitä tulisi edelleen vahvistaa hiilibudjetilla.

Komission suunnitelma korostaa huomattavaa investointitarvetta ja arvioi että esitetyn 55 prosentin vähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää kuluvalla vuosikymmenellä 350 miljardin euron vuotuisia lisäinvestointeja verrattuna edelliseen vuosikymmeneen. Yhteenlaskettu tarve lisäinvestoineille vuosina 2021-2030 olisi siten 3500 miljardia euroa.

Valtaosan näistä investoinneista tulee olla peräisin yksityiseltä sektorilta, koska julkisen sektorin rooli jää lähinnä siirtymän tukijaksi. Esimerkiksi komission esittämä 37 prosentin osuus EU:n uudesta 750 miljardin euron elpymisvälineestä (NextGenerationEU), eli 277 miljardia euroa, vastaa noin kahdeksaa prosenttia lisäinvestointien tarpeesta ensi vuosikymmenellä.

Keskeiset kysymykset pohdittaessa investointeja yritystasolla ovat: Onko uusille tuotteille riittävä kysyntä ja markkinat? Johtaako uusi investointi kannattavaan liiketoimintaan? Onko olemassa riittävä julkinen tuki uusien tuotteiden tai prosessien kehittämiseen riittävän nopealla aikataululla?

“CLC näkee että EU-komission 2030 Climate Target Plan huomioi nämä näkökohdat hyvin ja hahmottelee ansiokkaasti uusia politiikkoja tarvittavan transformaation nopeuttamiseksi. Komissio on tiedonannossaan ottanut yksityisten investoijien tarpeet hyvin huomioon ja onnittelemmekin komissiota tästä. Hiilibudjetti jäljellä oleville nettopäästöille parantaisi investointiympäristöä edelleen lisäämällä politiikan pitkän aikavälin läpinäkyvyyttä. Olemme tyytyväisiä siitä, että hiilibudjetti on jo osa EU-parlamentin ympäristökomitean mietintöä. Toivomme komission, neuvoston ja koko parlamentin tukevan hiilibudjettia”, sanoo Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen.

CLC:n koko kannanotto löytyy täältä: https://clc.fi/fi/2020/09/30/climate-leadership-coalitionin-kommentit-eu-komission-2030-climate-target-plan-tiedonantoon-ja-euroopan-parlamentin-ymparistovaliokunnan-esitykseen-hiilibudjetista/

Climate Leadership Coalition on jäsenmäärältään EU:n suurin ilmasto-businessverkosto. Jäsenistöön kuuluu 73 organisaatiota, jotka työllistävät yli 400 000 ihmistä ympäri maailmaa. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta. Verkoston jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta on mahdollinen ja taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, p. 050 453 4881