Tänään 21.9. on Nollapäästöpäivä. Climate Leadership Coalition (CLC) toi tämän teemapäivän Suomeen vuonna 2017 ja on koordinoinut päivään liittyviä tapahtumia siitä lähtien. Nollapäästöpäivän tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää kansalaisten huomio omiin kulutusvalintoihinsa.

Lähes puolet suomalaisista käy töissä, ja siten työpaikoilla on mahdollisuus kannustaa henkilöstöään vähäpäästöisiin liikkumis- ja ruokailuvalintoihin työpäivän aikana ja myös vapaa-ajallaan. Suomalaisilla työpaikoilla ilmastomyönteinen henkilöstöpolitiikka kannustaa etätyöhön, pyöräilyyn, julkisen liikenteen käyttöön ja moniin muihin ilmaston kannalta myönteisiin valintoihin.

CLC on nyt koonnut yhteen jäsenorganisaatioidensa vinkit ja parhaat käytännöt ilmastomyönteiseen henkilöstöpolitiikkaan. Nämä ovat tällä hetkellä käytössä olevia toimia, ja uusia tapoja henkilöstön kannustamiseen suunnitellaan ja otetaan käyttöön jatkuvasti. Toimet keskittyvät erityisesti liikkumiseen, joka vastaa 30 prosentin osuutta suomalaisen hiilijalanjäljestä. Jossakin määrin huomiota kiinnitetään myös ruokailuun ja IT-hankintoihin. Sen sijaan työnantajat eivät ainakaan vielä vaikuta työntekijöidensä energiaratkaisuihin, joilla on kutakuinkin saman suuruinen vaikutus suomalaisen hiilijalanjälkeen kuin liikkumisellakin. Työnantajat voisivatkin laajentaa keinovalikoimaansa myös energiaratkaisuihin, esimerkiksi tarjoamalla henkilöstölle rahoitusratkaisuja kodin energiaremontteihin tai tukemalla uusiutuvan sähkön hankintaa.

Nollapäästöpäivää vietetään myös Suomen kouluissa. Tänä vuonna Lasten ja nuorten säätiö vastaa Nollapäästöpäivän oppilaitosyhteistyöstä ja on tuottanut oppilaitoksille tarjottavan kokonaisuuden yhdessä CLC:n, Otaniemen lukion, Alma Median ja Nesteen kanssa.

CLC esittelee Nollapäästöpäivän konseptin EU:n suuntaan ja järjestää yhdessä Euroopan komission edustajien kanssa Nollapäästöpäivän webinaarin. Lisäksi CLC:n jäsenorganisaatiot järjestävät erilaisia  kampanjoita sidosryhmilleen ja viestivät omista ilmastotavoitteistaan ja käytännön toimistaan päästöjen vähentämiseksi.

CLC toivottaa kaikille erinomaista Nollapäästöpäivää ja innostaa ilmastotoimiin vuoden jokaisena päivänä!

Lisätietoja:
Ilmastoasiantutija ja Nollapäästöpäivän koordinaattori Sari Siitonen, sari.siitonen@clc.fi, puh. 040 761 5221