Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on toivottanut tervetulleeksi kaksi uutta organisaatiojäsentä: Luonnonvarakeskus Luken ja Vaasan yliopiston.

Uusien jäsenten myötä CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 73. Luke ja Vaasan yliopisto vahvistavat CLC:n asemaa Euroopan suurimpana ilmasto-businessverkostona.

”Lukella on tutkimukseen perustuvaa huippuosaamista kasvihuonekaasutaseisiin vaikuttavista prosesseista sekä niiden hallinnasta niin metsä- kuin ruokasektorilla. Tuottamamme tiedon avulla voidaan siirtyä kohti vähähiilistä kestävää ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Olemme osa vahvaa eurooppalaista tutkimusyhteisöä. Haluamme tuoda osaamisemme ja verkostomme myös CLC-yhteistyöhön, jotta voimme saada aikaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa”, kertoo Luken pääjohtaja Johanna Buchert.

”Kestävä kehitys, sen mukaiset energiaratkaisut ja hiilineutraalisuus ovat voimakkaasti Vaasan yliopiston fokuksessa sekä tutkimuksessa että opetuksessa. Ne ovat uuden strategiamme aivan keskeisintä ydintä. Lisäksi yliopistolla on menossa mittava kampusprojekti, jossa rakennetaan hiilineutraalia kampusta hyödyntäen alan uusimpia ratkaisuja, sekä nivomalla alan tutkimus tulevaisuuden kampusratkaisujen tueksi”, toteaa Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto.

CLC on myös hyväksynyt henkilöjäsenekseen Stora Enson entisen toimitusjohtajan Karl-Henrik Sundströmin sekä Nesteen entisen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtajan Simo Honkasen. CLC:n henkilöjäsenten määrä on nyt 30.

”CLC:llä on tärkeä rooli yksityisen sektorin ja poliittisten päättäjien yhdistämisessä ratkaisukeskeisen ilmastokeskustelun aikaansaamiseksi. CLC on laajasti tunnettu tekijä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen erittäin iloinen, että voin olla mukana CLC:n toiminnassa ja odotan sekä uusia, rohkeita ilmaston puolesta tehtaviä aloitteita että rakentavaa dialogia”, toteaa Simo Honkanen.

“Toivotan CLC:n puolesta uudet organisaatio- ja henkilöjäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme. On hienoa, että kiinnostus yhdistystämme kohtaan jatkaa kasvamistaan. Vahvistuva jäsenkuntamme sekä yhteistyökumppaniverkostomme antaa CLC:lle lisää mahdollisuuksia tukea sekä suomalaisia päättäjiä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, että EU:ta Green Dealin suunnittelussa ja toteutuksessa,” toteaa CLC:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 400 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. Koalition jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.