Maanantaina 21.9. vietetään jälleen kansainvälistä Nollapäästöpäivää. Climate Leadership Coalition (CLC) toi Kanadasta alkunsa saaneen päivän Suomeen vuonna 2017. Päivän tarkoituksena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja nostaa haitalliset päästöt kansalaisten tietoisuuteen.

CLC haluaa Nollapäästöpäivänä kiinnittää huomiota erityisesti siihen, millaisia toimia jokainen kansalainen voi omassa arjessaan tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kansalaisten valinnoilla on ratkaiseva rooli, sillä kotitalouksien kulutus aiheuttaa noin 66 prosenttia Suomen kulutusperäisistä päästöistä.

Tänä vuonna CLC nostaa esiin miten yritykset ja koulut voivat tehdä innostaakseen kansalaisia positiivisiin ilmastotekoihin sillä työpaikat ja oppilaitokset tavoittavat 70 prosenttia suomalaisista.

CLC julkaisee Nollapäästöpäivänä esitteen “Ilmastoystävällistä henkilöstöpolitiikkaa”, jossa kerrotaan kuinka CLC:n jäsenorganisaatiot ovat kannustaneet omia työntekijöitään tekemään ilmastomyönteisiä valintoja. Ilmastonäkökulma nostetaan yhä useammin esiin henkilöstön matkustusohjeissa ja yritysautopolitiikoissa, ja työpaikkaruokaloiden kasvisruokatarjonta lisääntyy jatkuvasti.

Esimerkiksi AFRYIlmarinen ja Vaisala kannustavat työntekijöitään tekemään työmatkansa pyörällä tai muutoin lihasvoimin, mikä päästövähennysten lisäksi edistää myös työntekijöiden hyvinvointia. Useat yritykset tukevat julkisen liikenteen käyttöä ja suosivat vähäpäästöisiä autoja työsuhdeautoina. Turun yliopistolla on ruokavalintoihin liittyvä monitieteinen kestävään kehitykseen keskittyvä Living Lab -tutkimusalusta Flavoria, jossa esitellään konkreettisia esimerkkejä ilmastoystävällisistä ruokavalinnoista henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmien edustajille. Alexander Incentives käynnistää Nollapäästöpäivänä kyselytutkimuksen, joka koskee ilmastoon liittyvien tavoitteiden sisällyttämistä johdon ja henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin.

Lasten ja nuorten säätiö vastaa nyt ensimmäistä kertaa Nollapäästöpäivän oppilaitosyhteistyöstä. Säätiö on tuottanut kouluille opetusmateriaaleja, joiden avulla Nollapäästöpäivään osallistuminen on helppoa missä päin Suomea tahansa. Osana oppimateriaaleja nähdään myös videoita nuorista ilmastoaktivisteista. Nuoret kertovat videoilla, mitä ympäristöaktivismi on tuonut heidän elämäänsä ja kannustavat pohtimaan, mitä jokainen voi tehdä ympäristön eteen omassa arjessaan.

Lasten ja nuorten säätiö on rakentanut oppilaitoksiin tarjottavan kokonaisuuden yhteistyössä CLC:n, Otaniemen lukion, Alma Median ja Nesteen kanssa. Koulujen Nollapäästöpäivän tilaisuus järjestetään tänäkin vuonna Otaniemen lukiossa ja striimataan sieltä oppilaitoksiin ympäri Suomen.

CLC:n jäsenorganisaatiot järjestävät erilaisia kampanjoita ja viestivät omista ilmastotoimistaan Nollapäästöpäivänä. Esimerkiksi Atea nostaa esiin ilmastoystävällisten IT-ratkaisujen merkityksen päästöjen vähentämisessä ja Telia kannustaa kuluttajat laitetalkoisiin palauttamaan vanhat matkapuhelimet ja oheislaitteet kierrätettäväksi. Caruna ja Ensto tuovat esiin sähköautojen merkitystä ilmastopäästöjen hillinnästä ja VTT järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden sähköautojen akuista ja akkumateriaalien riittävyydestä 21.9. klo 14.

Sekä Kesko että S-ryhmä kannustavat kansalaisia seuraamaan ostoskorinsa hiilijalanjälkeä. Suomen ympäristökeskus puolestaan haastaa Hinku-kuntien asukkaat laskemaan oman hiilijalanjälkensä, ja Tampereen kaupunki haastaa asukkaitaan tekemään ilmastosankaritestin.

Espoon kaupunkiHelenSEB ja Sitra haastavat henkilöstöään ja muita sidosryhmiään useisiin erilaisiin toimiin, kuten ilmastoystävälliseen liikkumiseen, ruokahävikin vähentämiseen, kasvisruuan nauttimiseen ja kierrättämiseen. Tämän lisäksi useat organisaatiot, kuten Helsingin yliopisto, KojamoOP ja Varma viestivät Nollapäästöpäivänä kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan ja työstään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Nollapäästöpäivä on vain yksi päivä vuodessa, mutta päästövähennyksiä on toteutettava vuoden jokaisena päivänä, jotta haitallinen ilmastonmuutos voidaan pysäyttää. COVID-19 -pandemia on pakottanut meidät vähentämään matkustamista ja liikkumista ja opettanut meille etätyöskentelyn kaltaisia uusia toimintatapoja. Tämä kriisi on osoittanut, että tarvittaessa pystymme isoihin muutoksiin elämässämme nopealla aikataululla. CLC haluaa Nollapäästöpäivänä muistuttaa, ettei ilmastonmuutos ole kadonnut minnekään ja kannustaa jatkamaan nyt opittuja käytäntöjä myös jatkossa. 

Lisätietoja CLC:n jäsenorganisaatioiden Nollapäästöpäivän kampanjoista löytyy CLC:n verkkosivuilta https://clc.fi/fi/nollapaastopaiva/nollapaastopaivan-kampanjat-clc/. Nollapäästöpäivän viettoa voi seurata sosiaalisessa mediassa: #Nollapäästöpäivä ja #ZeroEmissionsDay

Climate Leadership Coalition on Euroopan suurin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:llä on 73 suomalaista organisaatiojäsentä: 46 yritystä, 8 yliopistoa, 6 kaupunkia, 6 etujärjestöä, 5 tutkimuslaitosta, 1 säätiö ja 1 työmarkkinakeskusjärjestö. CLC on hyväksynyt myös 30 henkilöjäsentä. CLC:n jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 400 000 ihmistä ja CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo on lähes 70 prosenttia Helsingin pörssin markkina-arvosta. CLC:n perustivat vuonna 2014 Fortum, Kone, Neste, St1, Outotec, Caverion ja Sitra.

Lisätiedot: Sari Siitonen, Nollapäästöpäivän koordinaattori p. 040 7615221 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition p. 0407513281