Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) on toivottanut tervetulleeksi kolme uutta organisaatiojäsentä: työmarkkinakeskusjärjestö Akavan, elintarvikeyhtiö Valion sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiön.

Uusien jäsenten myötä CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 71. Akava, Valio sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiö vahvistavat CLC:n asemaa Euroopan suurimpana ilmasto-businessverkostona.

”Akava oli ensimmäinen kattavan ilmastopoliittisen ohjelman suunnitellut työmarkkinajärjestö. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme myös ensimmäinen CLC:n työhön ja yhteisöön liittynyt työmarkkinajärjestö ”, kertoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

”Valio käynnisti marraskuussa 2018 kunnianhimoisen ympäristöhjelman, joka tähtää hiilineutraaliin maitoketjuun vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteenamme on hiilineutraalisuus koko arvoketjussamme. Jäsenyys CLC:ssa on Valiolle mielenkiintoinen mahdollisuus kehittää elintarvike- ja maidontuotantoketjuja kaikkialla Suomessa”, sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme.

”Tiina ja Antti Herlinin säätiön strategia vuosille 2020-2025 on keskittää resurssit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvittavien ratkaisujen löytämiseen ja päästöjen madaltamiseen. Haluamme vahvistaa yhdessä CLC:n kanssa asiantuntijoiden ja päättäjien välistä ilmastodialogia ja nostattaa julkista keskustelua esiin yhä enemmän”, toteaa Tiina ja Antti Herlinin säätiön kehitysjohtaja Anna Herlin.

CLC on myös hyväksynyt henkilöjäsenekseen ympäristöministeriön entisen kansliapäällikön Hannele Pokan. CLC:n henkilöjäsenten määrä on nyt 28.

”Olen ympäristölakimies ja näen runsaasti mahdollisuuksia siinä, kuinka hallitukset ja poliitikot voivat tehdä ilmaston puolesta työtä yhdessä liike-elämän kanssa”, toteaa Hannele Pokka.

“Toivotan uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan CLC:n toimintaan. On hienoa, että kiinnostus yhdistystämme kohtaan jatkaa kasvamistaan. Vahvistuva jäsenkuntamme sekä yhteistyökumppaniverkostomme antaa meille lisää mahdollisuuksia tukea sekä suomalaisia päättäjiä ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, että EU:ta Green Dealin suunnittelussa ja toteutuksessa,” toteaa CLC:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

CLC on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen jäsenet työllistävät maailmanlaajuisesti 400 000 ihmistä. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa lähes 70 prosenttia Helsingin pörssistä. Koalition jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, kari.mokko@clc.fi +358 40 7513281.