Climate Leadership Coalitionin kevätkokous järjestettiin koronaviruksen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten takia etäkokouksena Teams-palvelun kautta. Kokouksessa oli mukana 53 jäsenorganisaatioiden edustajaa.

CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen ja hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth toivat kokoukseen innostavia terveisiä CLC:n jäsenille. CLC:n edustajat – puheenjohtaja Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Ollila, advisory boardin puheenjohtaja Pertti Korhonen ja toimitusjohtaja Keronen – olivat pitäneet edellisenä päivänä etäneuvottelun EU:n ilmastopolitiikasta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta Green Dealista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansin kanssa. 

Kerosen mukaan Timmermans suhtautui myönteisesti CLC:n näkemyksiin kestävien investointien lisäämisen keinoista sekä vihreän elvytyksen käytöstä koronaviruksen aiheuttaman taloussokin korjaamisessa.

”Esittelimme varapuheenjohtaja Timmermansille CLCn keskeisimmät ilmastoideat. Eilinen oli yksi CLC:n lähes kuusivuotisen historian tärkeimmistä päivistä. Haluan kiittää CLC:n jäseniä heidän panoksestaan yhteisen työmme eteen”, toimitusjohtaja Keronen totesi.

Kevätkokouksessa kuultiin myös kolme esitystä ajankohtaisista ilmastoaiheista.

CLC:n kehitysjohtaja Juha Turkki päivitti Euroopan Green Dealin tilannetta. Turkin mukaan Green Deal -paketti ja ehdotukset etenevät COVID-19 pandemiasta huolimatta, joskin aikataulua tullaan päivittämään lähiaikoina. EU:n ilmastolain käsittely puolestaan jatkuu EU:n parlamentissa. Turkki kertoi, että CLC on toimittanut vuoden 2020 aikana useita eri aloitteita koskevia ehdotuksia ja lausuntoja sekä EUn komissiolle että Suomen eduskunnalle. Euroopan komissiolle on annettu lausunnot EU Climate Law -, Farm to Fork Strategy – ja EU 2030 Climate Target Plan -kokonaisuuteen. Suomen eduskunnalle CLC on toimittanut kommentit Just Transition Fund – ja EU Climate Law -hankkeisiin. Kesällä CLC tekee lausunnon mm. Euroopan komission Sector Integration Strategy & Climate -suunnitelmaan.

Valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen esitteli työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman teollisuuden vähähiilisten tiekarttojen laadinnan tämänhetkistä vaihetta. Tiilikainen kertoi, että vuoden ajan valmistelussa olleet 13 tiekarttaa valmistuvat kesäkuun aikana ja loppuseminaari pidetään 9.6. Tiekartoilla tulee olemaan merkittävä vaikutus Suomen ilmasto- ja energiapolitiikkaan sekä talouden kestävään elvyttämiseen COVID-19 sokista. Tiilikainen uskoo, että tiekartat kirkastavat myös Suomen maabrändiä. Hän toivotti tervetulleeksi kaikki ideat CLC:n jäsenistöltä tiekarttojen implementoinniksi.

Teknologiteollisuus ry:n Kestävä kehitys -yksikön johtaja Helena Soimakallion esitys käsitteli Teknologiateollisuuden vähähiilistä tiekarttaa kohti vuotta 2035. Soimakallio kehui teolllisuuden ja valtiovallan yhteistyötä tiekarttojen teossa onnistuneeksi ja ainutlaatuiseksi. Teknologiateollisuuden tavoitteena on vauhdittaa kehitystä tuottamalla yritysten käyttöön erilaisia työkaluja, kuten laskuri hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen arviointiin. Tiekartan etenemistä seurataan yhteistyössä jäsenyritysten kanssa sopivien mittarein avulla, joiden kehittäminen aloitetaan kesän jälkeen.

Kokouksessa todettiin, että Climate Leadership Coalitionin kevätkausi on ollut koronaviruksen aiheuttamista haastavista olosuhteista huolimatta menestyksekäs. 

Toimitusjohtaja Keronen ja kehitysjohtaja Kari Mokko ovat esitelleet kevään aikana CLC:n toimintaa 20 potentiaaliselle uudelle organisaatiojäsenelle – yrityksille, kaupungeille ja yliopistoille. CLC on hyväksynyt neljä uutta jäsentä – Tampereen yliopiston, Oulun yliopiston, metsätalousyhtiö Tornatorin ja sähkönjakeluyhtiö Caruna Networksin – ja useat jo tavatut organisaaatiot harkitsevat liittymistä. CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 68.

CLC:n teemaryhmät ovat toimineet kevään ajan verkkoyhteyksien kautta ja järjestäneet useita kansainvälisen tason webinaareja. Etäseminaareissa on pohdittu muun muassa IEA:n kanssa energiamarkkinoiden tilaa koronaviruksen jälkeisessä taloudessa ja Euroopan investointipankin kanssa vihreän rahoituksen malleja. Ryhmät ovat järjestäneet myös yhteiskokouksia, joissa on suunniteltu esimerkiksi suomalaisia kestävän elvytyksen toimia ja lausuntoa Power2X-teknologian tulevaisuudesta.

CLC on käynnistänyt myös uuden verkkosivun suunnittelun ja toteuttamisen. Tavoite on, että tuoretta tietoa yhdistyksen toiminnasta jäsenistölle jakava sivusto saadaan auki kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Kari Mokko
kehitysjohtaja, CLC