lmastoverkosto Climate Leadership Coalitionin (CLC) edustajat ja Euroopan komission ilmastopolitiikasta sekä Euroopan Green Dealista vastaava komission ensimmäinen varapuheeenjohtaja Frans Timmermans keskustelivat tiistaina kestävistä investoinneista ja COVID-19 pandemiasta kärsivän talouden saaamisesta uudelleen nousuun vihreän elvytyksen avulla.

Climate Leadership Coalitionia keskustelussa edustivat CLC:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Ollila, CLC:n advisory boardin puheenjohtaja Pertti Korhonen ja CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen.

CLC:n näkemyksen mukaan pohjoismaiset yhtiöt ja kaupungit ovat valmiita toimimaan selkeiden ja kunnianhoimoisten tavoitteiden ja näihin tavoitteisiin perustuvien markkinamekanismien avulla investointien stimuloimiseksi. Vahva systeeminen ratkaisu joka perustuu laajapohjaiseen markkinamekanismiin ja tuloksia aikaansaavaan hiilidioksidipäästöjen hintaan on paras päästöjä vähentävä ajuri ja vähähiilisiin ratkaisuihin investointeja suuntaava kannustin.

CLC muistutti tapaamisessa, että uusia vähähiilisiä teknologiaratkaisuja on jo työn alla runsaasti ja niiden kaupallistamista voidaan nopeuttaa suorilla kysyntää lisäävillä politiikkatoimilla. CLC:n näkemyksen mukaan yksityinen sektori voi rahoitaaa suurimman osan vihreän siirtymän kuluista jos regulaatiokehys on tarpeeksi läpinäkyvä ja ennustettavissa merkittävien investointien vaatimien pitkien aikaperiodien yli.

”Tänään tekemämme päätökset määräävät sen kuinka suuri huomisen kasvumme koko on. Kestävillä investoinneilla on keskeinen rooli sekä yhteiskuntiemme toipumisessa että kukoistavaan ja kilpailukykyiseen vihreään talouteen siirtymisessä. Tämä on olennainen asia sekä työpaikkojemme että terveytemme kannalta”, totesi Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans.

”CLC pitää Euroopan Green Dealia erittäin hyvänä ideana. Se antaa meille suoran suunnan ja on taistelu joka Euroopan pitää voittaa. COVID-19 pandemia on jälleen yksi syy nopeuttaa vihreitä investointeja. CLC:n jäsenet – yritykset, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset – tekevät työtä löytääkseen konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Olemme valmiita osallistumaan Green Dealin tekoon ja jakamaan tietomme siitä kuinka yksityisiä sijoituksia saadaan yhä enemmän transformaation kiihdytttämiseen”, totesi CLC:n hallituksen puheenjohtaja Ehrnrooth.

CLC on Euroopan laajin voittoa tavoittelematon ilmasto-businessverkosto. CLC:llä on 68 jäsentä jotka työllistävät 400 000 ihmistä ympäri maailman.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, CLC, +358 50 4534881, jouni.keronen@clc.fi.