Suomalaisten yritysjohtajien perustama ilmasto-businessverkosto Climate Leadership Coalition ehdottaa, että koronaviruksen heikentämien paikallisten yritysten toimintaedellytyksiä sekä koko maailmantaloutta uudelleenrakennetaan ja rahoitetaan ilmastonmuutosta hillitsevän kestävän elvytyksen toimien kautta.

Climate Leadership Coalition on liittynyt EU:n laajuiseen ”European Alliance for a Green Recovery” -aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut 180 yritysjohtajaa, poliitikkoa, ammattiliittoa, ajatushautomoa ja kansalaisjärjestöä. Tiistaina julkaistun aloitteen tavoitteena on rakentaa koronaviruksen jälkeinen talous uuteen nousuun kestävän elvytyksen, ilmastoneutraalien periaatteiden ja biodiversiteetin suojelemisen pohjalta. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja on Euroopan parlamentin ympäristövalikokunnan puheenjohtaja Pascal Canfin.

”Koronaviruksen aiheuttama pandemia ei saa hidastaa tai estää siirtymistämme ilmastoneutraaliin talouteen. Climate Leadership Coalition tukee kestävän elvytyksen aloitetta ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Uskomme, että huomattava osa kestävän elvytyksen tavoitteista voidaan toteuttaa linjassa EU-komission Green Deal -suunnitelman kanssa. Avainasemassa on kaikkien hiilineutraalia yhteiskuntaa edesauttavien teknologiainnovaatioiden tukeminen ja niiden käytön edistäminen markkinaehtoisesti ja tasapuolisesti”, toteaa CLC:n hallituksen jäsen, EK:n hallituksen puheenjohtaja ja Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark.

65 suomalaisyrityksen, kaupungin, yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostama CLC on jäsenmäärältään EU:n suurin ilmasto-businessverkosto. CLC:n yritysjäsenten markkina-arvo kattaa yli puolet Helsingin pörssistä. Kestävän elvytyksen aloitteen ovat allekirjoittaneet myös europarlamentaarikot Miapetra Kumpula-Natri ja Sirpa Pietikäinen, jotka ovat molemmat Climate Leadership Coalitionin henkilöjäseniä.

”Talouden jälleenkäynnistys tulee tehdä viisaasti. Yhteiskunnan tukia ei pidä osoittaa kohteisiin, jotka ovat pitkällä tähtäimellä käyttökelvottomia. Kestävää jälleenrakentamista ei tehdä vuoden vaan vuosikymmenen tähtäimellä ja päästöt huomioiden. Tämä on saavutettavissa niin, että työllisyyden nopea tukeminen pysyy rinnakkaisena tavoitteena”, arvioi Miapetra Kumpula-Natri.

“Talouden rakennemuutos ekologisesti kestävämmäksi on väistämättä edessä. Ilmastomuutos ei pysähdy koronaan. Talouskriisin elvytyspakettien kautta voimme rakentaa Eurooppaan ekologisesti kestävän ja kilpailukykyisen elinkeinorakenteen. Tähän mahdollisuuteen on tartuttava kaksin käsin ja kunnianhimolla”, toteaa Sirpa Pietikäinen.

CLC:n näkemys on, että kestävän elvytyksen ohjelmaa ja toimia ei tarvitse luoda tyhjästä. Paikallisilla, kansallisilla ja EU-tasolla on tehty vuosikausien ajan työtä ilmastoneutraalien tavoitteiden saavuttamiseksi ja teknologisten ratkaisujen kehittämiseksi. Synkronoimalla elvytyspaketit ilmastotavoitteiden kanssa pääsemme nopeutetusti eteenpäin Green Deal-tavoitteiden mukasesti. 

”Aloitteessa mukana oleva koalitio sitoutuu edistämään kestävää elvytystä ja jakamaan parhaita käytäntöjä ja kokemuksia kaikkien kiinnostuneiden tahojen kanssa”, kertoo CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen.

Katso European Alliance for a Green Recovery -aloitteen tiedote englanniksi.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition p. 050 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja, Climate Leadership Coalition p. 040 7513281.