Suomalaisten yritysjohtajien perustama Climate Leadership Coalition -verkosto ehdottaa tuntuvia tiukennuksia ja selvennöksiä EU-komission maaliskuun alussa julkaiseman eurooppalaisen ilmastolain luonnokseen.

64 yrityksen, kaupungin, yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostaman CLC:n hallitus on lähettänyt komissiolle lausunnon, jossa se kannustaa EU:ta määrittelemään jäsenmaille yhteisen, vuoteen 2050 ulottuvan sitovan hiilibudjetin. CLC:n mielestä vuotta 2050 edeltävän ajan nettopäästöt määräävä hiilibudjetti nostaisi EU:n ilmastotavoitteiden ennakoitavuutta ja kunnianhimoa selkeästi. Hiilibudjetti voitaisiin määritellä osana vuoden 2030 päästötavoitteen mahdollista kiristämistä koskevaa vaikutusarviointia.  

”Yritykset tarvitsevat ennakoitavuutta ja ovat tottuneet ajattelemaan tulevaisuutta budjetin avulla. Se toisi selkeyttä pitkän aikavälin tavoitteisiin ja mahdollistaisi myös markkinamekanismien laajemman hyödyntämisen. Ja jos tavoitetta pitää jatkossa kiristää niin se onnistuu pienentämällä budjettia”, linjaa CLC:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

CLC huomauttaa EU-komissiota myös siitä, että lakiehdotus ei sisällä EU:n alueelle ja jäsenmaihin EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden ja hyödykkeiden ilmastovaikutuksia. On mahdollista, että EU:n ilmastopolitiikan kiristyessä tuontihyödykkeiden hiilijalanjälki voi kasvaa edelleen. Komission lakiesitys ei ota kantaa myöskään kansainvälisten päästövähennysmekanismien käyttö- ja siirtomahdollisuuksiin. CLC katsoo, että aidosti lisäisten päästövähennysyksiköiden käytön ja siirron mahdollistaminen helpottaisi päästötavoitteen saavuttamista myös siinä tapauksessa, että maankäyttö- ja metsäsektorin hiilinielujen hyödyntäminen tai hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön perustuvan teknologian kehitys poikkeaisi suunnitellusta.

”Vaikka alueelliset ilmastotavoitteet ovat suunnittelun ja tavoitteiden selkäranka, on selvää, että tehokas ilmastopolitiikka ottaa huomioon myös kansainvälisen kaupan ja rahoituksen vaikutukset sekä tuonnin hiilijalanjäljen hallitsemisessa että viennin ja kansainvälisen rahoituksen positiiviset vaikutusmahdollisuudet mm. kehittyvien talouksien ilmastohankkeissa. Kansainvälisen kaupan avulla voimme saada useita maita, jotka nyt ovat passiivisia, mukaan ilmastotalkoisiin”, toteaa CLC:n hallituksen varapuheenjohtaja Jorma Ollila.

Climate Leadership Coalition on jäsenmäärältään EU:n suurin ilmasto-businessverkosto. CLC:n yrítysjäsenten markkina-arvo kattaa yli puolet Helsingin pörssistä. Koalition jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

CLC:n lausunto EU-komissiolle englanniksi.
CLC:n lausunnon suomennos.

Lisätiedot: Jouni Keronen, toimitusjohtaja Climate Leadership Coalition, p. 050 4534881 ja Kari Mokko, kehitysjohtaja Climate Leadership Coalition, p. 040 7513281.