Valtioneuvosto asetti 27. helmikuuta ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä toimii kuluvan hallituskauden ajan. Toimintaan osallistuu laajasti vaikuttajia yhteiskunnan eri sektoreilta ja elinkeinoelämä on vahvasti edustettuna. Pyöreän pöydän puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin. Pyöreässä pöydässä on 28 jäsentä. CLC:n jäsenorganisaatioita edustavat Mari Kiviniemi, Kaupan liitto, Jukka Leskelä, Energiateollisuus, Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, Mari Pantsar, Sitra ja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus. Lisäksi mukana ovat Suomen ympäristökeskuksen Eeva Furman, joka edustaa Kestävyyspaneelia, Iin kunnanjohtaja ja Iin Micropoliksen pysyvä asiantuntija Ari Alatossava, joka edustaa Hinku-kuntia.

”Olen ilahtunut, että saamme hallituksen ilmastotyön tueksi laajan joukon yhteiskunnan eri osa-alueiden osaajia. Mukana on monia elinkeinoelämämme keskeisiä vaikuttajia. Tämä osoittaa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sen tuomat mahdollisuudet Suomelle nähdään erittäin tärkeinä. CLC jäsenineen on toiminnallaan osoittanut asiassa hienoa edelläkävijyyttä,” toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

“Tarve ilmastonmuutoksen nopeaan hillintään on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. CLC on tuonut esille, että ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii innovointia ja globaalisti skaalautuvia uusia ratkaisuja.

Nämä ratkaisut luovat Pohjoismaisille yrityksille valtavat liiketoimintamahdollisuudet. On hienoa, että Suomi haluaa olla kehityksen kärjessä. CLCn puolesta lämpimät onnittelut ilmastopolitiikan pyöreälle pöydälle, on kunnia olla mukana,” sanoo Henrik Ehrnrooth, CLCn hallituksen puheenjohtaja.

”Ilmastotransformaatio on niin suuri projekti, että siihen tarvitaan koko yhteiskunta mukaan. Ilmastonpolitiikan pyöreän pöydän avulla saamme toivottavasti entistä enemmän vauhtia hiilijalanjälkemme pienentämiseen ja hiilikädenjälkemme kasvattamiseen. On upeata, että työtämme arvostetaan ja niin moni jäsenemme osallistuu pyöreään pöytään”, toteaa CLCn toimitusjohtaja Jouni Keronen, joka toimii myös ilmastopolitiikan pyöreän pöydän varapuheenjohtajana yhdessä valtiovarainministeri Katri Kulmunin, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen sekä nuorten ilmastodelegaatti Sara Nymanin kanssa. 

Suomalaisten yritysten hiilikädenjälki, havainnollistaa miten yrityksiemme ratkaisuilla voidaan vähentää niiden asiakkaiden päästöjä maailmalla. Esimerkiksi Outotecin kuudella energiatehokkaalla ratkaisulla saatiin vuonna 2019 aikaan 6,6 miljoonan CO2-tonnin päästövähennys, Nesteen uusiutuvilla tuotteilla 9,6 miljoonan CO2-tonnin vähennys ja Stora Enson uusiutuvat materiaalit, jotka korvaavat uusiutumattomia fossiilimateriaaleja, vähensivät CO2-päästöjä arviolta 20 miljoonaa CO2-tonnia. Eli ainoastaan kolmen jäsenemme vaikutus vastaa suuruusluokaltaan jo nyt yli 75% Suomen alueellisista nettopäästöistä.

CLC on jäsenmäärältään EU:n suurin ilmasto-businessverkosto. Jäsenistöön kuuluu 64 organisaatiota – 44 yritystä, 6 kaupunkia, 8 tutkimuslaitosta ja yliopistoa ja 6 järjestöä. Yritysjäsenten markkina-arvo kattaa yli puolet Helsingin pörssistä. Koalition jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätietoja:

Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen(at)clc.fi, tel.: +358 50 4534881