Ilmastonmuutoksen yrityslähtöisiä ratkaisuja kehittävä Climate Change Leadership Coalition (CLC) aloitti uuden vuoden toivottaen tervetulleeksi seitsemän uutta organisaatiojäsentä: Alexander Incentives Oy:n, Elisa Oyj:n, Huhtamäki Oyj:n, Kaupan liiton, Lahden kaupungin, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) ja Palvelualojen työnantajat ry:n (Palta ry) ja kaksi uutta henkilöjäsentä: Suomen entisen pääministeri Esko Ahon ja ekonomisti Cary Krosinskyn.

”Kannustinjärjestelmien asiantuntijoina olemme kiinnostuneita luomaan ja kehittämään ilmastonmuutokseen ja materiaalitehokkuuteen liittyviä ansaintakriteereitä, joita ehdotamme hallituksille ja palkitsemisvaliokunnille käytettäviksi kannustinjärjestelmissä. CLC-jäsenyys antaa meille hyvän käsityksen ja ymmärryksen siitä, mitä yritykset tekevät hillitäkseen ilmastonmuutosta”, sanoo Alexander Incentives Oy:n toimitusjohtaja Kristina Wichmann.

”MTK oli ensimmäinen Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto, joka tuki 1,5C asteen tavoitetta ja julkaisi ilmasto-ohjelman tavoitteen saavuttamiseksi. Kehitämme ratkaisuja hiilensidontaan, bio- ja kiertotalouteen sekä taloudellisia keinoja kannustamaan maanviljelijöitä, metsänomistajia ja tuotteittemme jalostajia ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin. Uskon, että CLCverkostan kautta saamme lisää tietoa ja parhaita käytäntöjä ja oman verkostomme – yli 300.000 jäsenen – avulla voimme ottaa niitä käyttöön”, sanoo MTKn puheenjohtaja Juha Marttila.

”Lahti on kansainvälisesti arvostettu ilmastotyön edelläkävijä ja Suomen johtava ympäristökaupunki. Euroopan komissio valitsi Lahden Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021. Olemme leikanneet päästöjämme jo 70 % ja tähtäämme hiilineutraaliksi vuonna 2025. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden kunnianhimoisten toimijoiden kanssa kestävien kaupunkien luomiseksi. CLC:n yritykset ja muut toimijat ovat meille erinomaisia kumppaneita”, sanoo Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen.

”Ilmasto on ollut osa strategiaamme jo vuodesta 2009 ja olimme ensimmäisten suomalaisten yritysten joukossa, jotka asettivat tieteeseen perustuvat kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Vuoteen 2025 mennessä vähennämme päästöjämme (scope 1 ja 2) 50 % vuoteen 2016 verrattuna. ICT on tärkeä mahdollistaja ja pyrimme sekä etsimään että kehittämään uusia ratkaisuja myös CLC-verkoston kanssa lisätäksemme ICT-alan vaikuttavuutta ilmaston muutoksen hillitsemisessä entisestään ”, sanoo Elisa Oyj: n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila.

“Kaupan liitto osallistuu vahvasti ilmastonmuutoksen hillintään. Vastuullinen energian käyttö on yksi keskeisimmistä hillintäkeinoista ja kiertotaloudesta tulemme saamaan myös kilpailuetua. Olemme aloittaneet ilmastoneutraaliuteen tähtäävän tiekarttatyön ja toivomme tähän tukea CLC verkostolta. Tuemme myös kaupan osaamisellamme CLC:tä”, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

“Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruoan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. Meillä on 80 tehdasta yhteensä 35 maassa antaen meille erinomaiset edellytykset tukea asiakkaitamme ilmastoystävällisten pakkausratkaisujen kehittämisessä. Vastuullisuusohjelmamme ”Packaging for Good” sisältää Huhtamäen pitkän aikavälin ympäristötavoitteet.  Liitymme innolla CLC:n jäseneksi, ja odotamme saavamme ja pystyvämme tarjoamaan liiketoimintalähtöisiä näkemyksiä ilmastotyöhön”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

”Palvelualojen työnantajat Paltalla on yli 2000 jäsentä. Olemme sitoutuneet 1,5 asteen tavoitteeseen ja tuemme niin Euroopan unionin kuin Suomen valtion hiilineutraalisuustavoitteita. Palvelualoilla on tärkeä ja jatkuvasti kasvava merkitys ilmastoneutraaliudelle ja kiertotaloudelle. Olemme innokkaasti lähdössä mukaan tekemään yhteistyötä CLC-verkoston kanssa,” sanoo Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

CLC verkostoineen on osoittanut, että ilmastonmuutoksen hillintä voi olla kannattavaa liiketoimintaa – kuten sen pitääkin. On kunnia liittyä mukaan ja tukea yhdistystä sen tärkeässä tehtävässä,” sanoo Suomen entinen pääministeri Esko Aho. Hän toimii nykyisin useiden yritysten hallituksissa sekä neuvonantajana.

“Kestävä sijoitustoiminta on siirtymässä marginaaleista päävirtaan ja on relevanttia kaikkien liiketoimintojen ja investointistrategioiden suhteen. Jokaisen sijoitus- ja pääomaluokan suhteen pitää ymmärtää onko niillä positiivisia vai negatiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja Kestävän Kehityksen Tavoitteiden suhteen. On hienoa havaita CLC:n verkoston suurin motivaatio asian suhteen ja autan mielelläni CLC:tä osaamiseni ja verkostoni avulla”, sanoo Cary Krosinsky, joka toimii neuvonantajana, kirjailijana sekä johtavana kestävän rahoituksen kouluttajana Yalen ja Brownin Yliopistoissa.

“Toivotan uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi CLC:hen! On hienoa, että kiinnostus yhdistystämme kohtaan kasvaa. Jäsenmäärän kasvun lisäksi olemme verkostoituneet useiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten ilmastoliiketoimintaverkostojen kanssa ja viestineet komittoitumisemme ilmastonmuutoksen hillintään EU:n päättäjille. Vahvistuva jäsenkuntamme sekä yhteistyökumppaniverkostomme antaa meille lisää mahdollisuuksia tuke EUta Green Dealin suunnittelussa ja toteutuksessa,” sanoo Henrik Ehrnrooth, CLCn hallituksen puheenjohtaja.

CLC on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä raporttien, tapahtumatuotannon, lausuntojen, kirjelmien ja kamppanjoiden parissa muun muassa CAN Europen, CLG Europen, CONCITO:n, Copa-Cogecan, econsensenepe-enterprises pour l’environmentin, The Haga Initiativen, ICC GermanynMetals Pro Climaten ja Zvei – Die Elektroindustrien kanssa. CLC kuuluu EIT Climate KIC verkostoon ja on tehnyt asiantuntijayhteistyötä California Air Resources Boardin kanssa.  

CLC on jäsenmäärältään EU:n suurin ilmasto-businessverkosto. Jäsenistöön kuuluu 63 organisaatiota, joiden markkina-arvo kattaa yli puolet Helsingin pörssistä. Koalition jäsenet uskovat, että yhteiskunnan siirtyminen kohti kestävää taloutta ja kulutusta ei ole ainoastaan mahdollinen, vaan myös taloudellisesti kannattavaa.

Lisätietoja:

Jouni Keronen, toimitusjohtaja, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen(at)clc.fi, tel.: +358 50 4534881