Juha Turkki on nimetty CLC:n kehitysjohtajaksi, fokuksena ilmastopolitiikka ja -toiminnot.

Turkilla on lähes 20 vuoden kokemus ilmastopolitiikan parissa työskentelystä. Työuransa alkuvuosina hän työskenteli ylitarkastajana työ- ja elinkeinoministeriössä toimien mm. energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmän sihteerinä vuosien 2005 ja 2008 kansallisten energia- ja ilmastostrategioiden valmistelussa. Hän toimi myös EU:n päästökaupan ensimmäisen ja toisen päästökauppakauden kansallisen toimeenpanon edellyttämissä tehtävissä. Siirryttyään yksityiselle sektorille vuonna 2008 hän on toiminut sähkömarkkinoihin sekä ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvissä konsultointitehtävissä. Viimeisimmässä tehtävässään hän työskenteli johtajana SKM Market Predictorissa. Koulutukseltaan Turkki on maa- ja metsätieteen maisteri.”

CLC:n kehitysjohtajana Turkki vastaa ilmastonmuutoksen hillinnän systeemisten ratkaisujen kehittämisestä yhdessä CLC:n jäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa. Työn tavoitteena on kehittää ilmastopolitiikkaa ja sen markkinamekanismeja paremmin ennakoitavaksi, kustannustehokkaammaksi ja mahdollistamaan ilmastoratkaisujen riittävän investointivolyymin. 

“CLC on tehnyt ehdotuksen EU:lle kunnianhimoisemman ja ennakoitavamman, koko Euroopan kattavan systeemisen ratkaisun kehittämiseksi. Työmme tukee Euroopan Green Deal – hankkeen suunnittelua ja toteutusta sekä myös laajoja kansainvälisiä kehityshankkeita, kuten Carbon Pricing Leadership – koalitiota, jossa CLC on mukana strategisena yhteistyökumppanina.   

 Juhalla on tältä alueelta vahvaa osaamista ja toivotan Juhan lämpimästi tervetulleeksi tiimiimme”, toteaa CLC:n toimitusjohtaja Jouni Keronen.

Turkki aloittaa CLC:llä 1.3.2020.

 Lisätietoja: Jouni Keronen jouni.keronen at clc.fi