Kun ilmastonmuutos kiihtyy ja vaikutukset voimistuvat, on kaikkien sektorien ilmastotoimia nopeutettava. Toimet hiilensidontapotentiaalin osalta ovat nykyisellään vajaakäytössä ja tältä osin CLC:n hallitus täydentää aiempaa hallitusohjelmaehdotustaan. 

Aiemmassa ehdotuksessamme todetaan: ”Hiilinielujen ja materiaalisubstituutioiden lisäämiseen ei ole tällä hetkellä riittäviä markkinapohjaisia ratkaisuja. Jotta 1,5 C asteen tavoite voidaan saavuttaa, EU tarvitsee kattavaa, systeemistä ilmastopolitiikan ratkaisua, joka kattaa vähennysten lisäksi myös mitattavat hiilinielut ja materiaalisubstituutiot. Alue vaatii myös tutkimusta ja tuotekehitystä mittausmenetelmien kehittämiseksi.”

Täydennämme ehdostamme seuraavasti: 

Ehdotamme osaksi hallitusohjelmaa kansallisen kannustin- ja tukijärjestelmän luomista verifioidun hiilensidonnan lisäämiseksi. Suomen tulee vaikuttaa EU:n sääntelyn suuntaamiseen hiiltä sitovan toiminnan edistämiseksi, jolloin se saadaan osaksi systeemistä ratkaisua. Kannustimien tulee perustua hiilensidonnan kustannustehokkuuteen mukaan lukien hiilivaraston mittaus- ja verifiointikulut sekä hiilensidonnan potentiaalisiin CO2e-tonnimääriin.

Systeemisen ratkaisun tulee yhteismitallistaa erilaiset hiilensidontamenetelmät ja taata kaikille tasapuolinen mahdollisuus tukeen. Edelläkävijänä Suomella on mahdollisuus saavuttaa kilpailuetua, parantaa kannattavuutta ja luoda uusia työpaikkoja mittaus-, verifiointi- ja hiilensidontamenetelmien saralle. Kannustinjärjestelmän tulee tukea eri kypsyysvaiheessa olevia hiilensidontamenetelmiä.

Suurimpia tunnettuja potentiaaleja ovat hiiltä sitova maaperä, geologiset varastot, CO2 sitoutuneena rakennustuotteisiin, mineraaleihin, puupohjaisiin kertohyödykkeisiin ja biohiileen.

Esimerkiksi maaperän potentiaali sitoa hiiltä on erittäin merkittävä ja tällä hetkellä vajaakäytössä. Maaperän potentiaali sitoa hiiltä on jopa suurempi kuin maan päällisen kasvillisuuden – mukaan lukien puusto – joten tämä on ehdottomasti hyödynnettävä. Euroopassa ei vielä ole käytäntöjä sopiviksi mittausmenetelmiksi tai kannusteita hiiltä sitovan maatalouden edistämiseksi. Kannusteiden tulee perustua maaperän sitoman hiilen määrään ja sen positiiviseen muutokseen. Hiilensidonta on paras keino lisätä maa- ja metsätalouden kassavirtaa. Vastaavia esimerkkejä kannustimien puutteesta johtuvasta vajaakäytöstä löytyy useilta sektoreilta.

Ehdotuksen valmisteli maatalouden hiilen sidontaa kehittävä työryhmä, jossa mukana Antti Herlin, Matti Rihko, Kalervo Väänänen, Mari Pantsar ja Jouni Keronen.