Laaja joukko eurooppalaisia yrityselämän johtajia on tehnyt vetoomuksen EU-maiden päämiehille hiilineutraaliustavoitteen asettamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Vetoomus on osoitettu Romanian Sibiussa 30.4-9.5.2019 pidettävälle Eurooppa-neuvoston epäviralliselle kokoukselle, jossa käsitellään Euroopan tulevaisuutta.

Avoimessa kirjeessä vaaditaan, että ilmastonmuutos on otettava tärkeimmäksi asiaksi EU:n agendalla. Tämä loisi varmuutta vähähiilisten ratkaisujen kehittäjille ja investoijille, joiden panoksia enenevässä määrin tarvitaan.

Allekirjoittajat edustavat sekä kansainvälisiä että maakohtaisia liiketoimintoja. Toimialoista edustajina ovat muun muassa autoteollisuus-, energia-, kauppa-, kemia-, teräs-, engineering-, vakuutus-, maatalous- ja elintarvikealojen yrityksiä, jotka työllistävät yhteensä yli 1,5 miljoonaa henkilöä.

Suomalaisten organisaatioiden allekirjoittajia ovat toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, toimitusjohtaja Juha Marttila, MTK, toimitusjohtaja Pia-Noora Kauppi, Finanssiala, hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Kone, toimitusjohtajat Eero Hautaniemi, Lassila & Tikanoja, Sakari Lukinmaa, Castrén & Snellman, Pekka Lundmark, Fortum, Jouko Pölönen, Ilmarinen, Karl Henrik Sundström, Stora Enso, Peter Vanacker, Neste, kaupunginjohtaja Minna Arve, Turku ja toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition.

Enemmistö allekirjoittaneista yrityksistä kuuluvat ilmastonmuutokseen ratkaisuja kehittäviin järjestöihin kuten The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group (CLG), We Mean Business Coalition, The Haga Initiative, Climate Leadership Coalition ja The Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

Linkki kirjeeseen: https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/pdfs/ceo-letter-to-eu-heads-of-state-to-signal.pdf

Linkki englanninkieliseen tiedotteeseen: https://www.corporateleadersgroup.com/reports-evidence-and-insights/news-items/business-leaders-urge-eu-heads-of-state-to-signal-new-economic-direction-towards-net-zero-by-2050

Lisätietoja:
Climate Leadership Coalition, Jouni Keronen, jouni.keronen(at)clc.fi, puh. +358 50 453 4881