Ilmastomuutosta aiempaa nopeammin hillitsevillä toimilla on kiire, ja ne on saatava käynnistettyä jo seuraavan hallituskauden aikana, linjaa Climate Leadership Coalition (CLC) hallitusohjelmatavoitteeksi. Keskeiset ilmasto-politiikan osa-alueet, joihin tulevalla hallituskaudella on panostettava, ovat EU:n ilmastopolitiikan tehostaminen sekä julkiset hankinnat ja kansalaisten aktivoiminen.

CLC esittää, että EU:n tulee asettaa nollapäästötavoite viimeistään vuoteen 2050 mennessä, sopia sitovasta hiilibudjetista kasvihuonepäästöille ja päivittää vuosille 2030 ja 2040 aiemmin asetetut tavoitteet sekä sovittaa ne yhteen uuden nollapäästötavoitteen mukaan.

– Kansalliset politiikkatoimet eivät kirjavuudessaan houkuttele riittävästi päästövähennysinvestointeja riittävän tehokkaasti. Siksi Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tulisi käynnistää selvitystyö systeemisen ratkaisun kehittämisestä, sanoo toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

Kansalaisten aktivoiminen on olennaisen tärkeää, sillä lähes 70% Suomen kulutusperäisestä hiilijalanjäljestä syntyy kotitalouksien valinnoista. Myös julkisilla hankinnoilla on merkittävä vaikutus kansalaisten kulutusvalintoihin. CLC esittää, että julkisille hankinnoille valmistellaan ohjaus ja kannusteet suosia vähähiilisiä vaihtoehtoja sekä kehitetään järjestelmä, jolla hankintojen hiilijalanjälkeä aletaan seurata. Julkisten hankintojen kautta on mahdollista luoda kysyntää vähähiilisille tuotteille ja selkeiden ilmastomerkintöjen kehittämiselle, mikä auttaa myös kansalaisten kestävien kulutusvalintojen tekemistä.

Kansalaisten vähähiilisten valintojen tukemiseksi valinnoille tulisi luoda luoda tiekartta, joka kannustaa puolittamaan hiilijalanjäljen vuoteen 2030 mennessä, keskipitkän tähtäimen ilmastopoliittisen suunnitelman (KAISU) tavoitteen mukaisesti.

– On myös tärkeää vahvistaa kansalaisten tietoisuutta ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja omien valintojen vaikutuksesta ja haastaa kansalaiset innovoimaan ympäristötekoja, muistuttaa Keronen.

Lue tästä CLC:n lausunto luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

LISÄTIETOJA toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, puh. 050-4534881

clc.fi