Vuoden 2019 alkajaisiksi ilmastonmuutoksen liiketoimintaratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalitioon (CLC) hyväksyttiin neljä uutta jäsentä. Uusimmat organisaatiojäsenet ovat Porin kaupunki ja Atea Finland Oy sekä henkilöjäsenet Sport and Sustainability Internationalin johtaja Allen Hershkowitz ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtajana toiminut professori Juhani Eskola.

– Pori on asettanut tavoitteeksi hiilipäästöjen vähentämisen 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2007 tasosta. Vuoden 2016 lopussa vähennykset olivat jo 32 prosenttia. Edistämme käytännössä kiertotaloutta rakentamisessa, teollisuudessa ja asumisessa, sekä tuemme ja kannustamme yrityksiä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Pori kuuluu jo kunnianhimoisia päästövähennyksiä tavoittelevien Hinku-kuntien verkostoon. CLC:n verkostossa on potentiaalia löytää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi ja auttaa näin meitä kehittämään ilmastoystävällistä liiketoimintaa. kertoo kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.

– Atea on Pohjoismaiden ja Baltian suurin it-infrastruktuuritoimittaja. Ympäristökuormituksen minimoinnissa sekä laitteiden ja materiaalien uudelleenhyödyntämisessä se on jo alan johtavien yritysten joukossa. Kykenemme kierrättämään yli 90 prosenttia haltuumme tulevasta laitekannasta ja kierrätyskyvyttömästä laitteistosta kaatopaikalle päätyy alle prosentti painossa mitattuna. Toivomme CLC-jäsenyyden auttavan meitä vähentämään hiilijalanjälkeämme entisestään sekä kasvattamaan tietotekniikalla aikaansaatua hiilikädenjälkeä merkittävästi, toteaa toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

– Suomalaisten hyvinvointi ja terveys eivät ole koskaan olleet niin hyvät kuin ne nyt ovat. Myös maapallon väestön hyvinvointi ja terveys ovat ennen näkemättömän korkealla tasolla. Tämä on kuitenkin toteutunut yksipuolisen taloudellisen kasvun kautta, paljolti luonnon kustannuksella. Arvostetun lääketieteellisen lehden, The Lancetin, korkean tason asiantuntijakomission mukaan ilmastonmuutos uhkaa mitätöidä 50 viime vuoden saavutukset kansanterveyden paranemisessa. Siksi on hienoa, että suuri joukko yrityksiä, kaupunkeja ja muita toimijoita on liittynyt yhteen kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On kunnia liittyä mukaan ja tuon mielelläni osaamiseni ja verkostoni CLC:n käyttöön, toteaa henkilöjäsenenä CLC:hen liittynyt professori Juhani Eskola.

– Lainaten Nelson Mandelaa, “urheilussa on voimaa muuttaa maailma.” Yhdysvalloissa aikuisväestöstä jopa 80 prosenttia seuraa urheilua. Se on ei-poliittinen yhdistäjä, joka voi edistää ilmaston lukutaitoa ja vähentää kulttuurista vastakkainasettelua, joka rajoittaa kykyämme tehokkaasti vastata ilmastonmuutoksen aiheuttamiin, ennennäkemättömiin uhkiin, Olen vaikuttunut, miten aktiivisella ja kokonaisvaltaisella otteella huippujohtajat toimivat CLC:ssä. On kunnia-asia saada liittyä joukkoon, sanoo Sport and Sustainability Internationalin perustaja ja puheenjohtaja, tohtori Allen Hershkowitz.

CLC:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleeksi.

– Pori ja Atea vahvistavat organisaatiojäsenkenttäämme merkittävästi. Hallituksen puheenjohtaja Allen Hershkowitzin ja professori Juhani Eskolan kautta saamme avauksia CLC:tä kiinnostaville uusille alueille.

Vuonna 2019 yhdistys keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita metsä-, maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla sekä aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin. Yhdistys kehittää myös keinoja hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

LISÄTIETOJA

Toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, puh. 050 453 4881