Hyvät CLCn jäsenet, yhteistyökumppanit ja tukijat,

Kiireisen vuoden jälkeen on hyvä levätä hetki ja nauttia joulusta.

Tänä vuonna CLC:llä oli lukuisia kokouksia, aktiviteetteja ja tapahtumia Suomessa ja myös meidän kansainvälinen läsnäolomme ja vaikutuksemme kasvoi merkittävästi. Tässä listattuna muutama vuoden kohokohta:

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhdistimme voimamme pohjoismaisen Haga Initiativen johtaman konsortion kanssa. He haastattelivat 38 pohjoismaisen yritysten johtoa heidän ilmastostrategioistaan ja tavoitteistaan. Yli 75 prosenttia haastatelluista kertoi yhtiöidensä pystyvän saavuttamaan nollapäästötavoitteen, mikäli politiikat kehittyvät oikeaan suuntaan. Raportin löydät täältä.

Toisella vuosineljänneksellä CLC osallistui Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston johtaman Carbon Pricing Leadership Coalitionin (CPLC) vuosikokoukseen. Koalitioon kuuluu 32 maata ja osavaltiota, 150 johtavaa yritystä ja 67 strategista partneria, joihin CLC lukeutuu. CLC oli kutsuttu esittämään kehitysideoita CPLC:lle, ja esityksemme löydät tästä.

Pohjoismaiset yritykset, finanssisektori ja järjestöt vaativat julkilausumassaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita sopimaan uusista, riittävän kunnianhimoisista ilmastotavoitteista Pariisin sopimuksen vahvistamiseksi. Allekirjoittajat kiirehtivät EU:n johtajia asettamaan nollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä tai jo aiemmin, jos IPCC:n (International Panel on Climate Change) esiintuomat tutkimustulokset niin osoittavat. EU:n tulisi myös sopia sitovasta hiilibudjetista jäljellä oleville kasvihuonekaasuille. Myös vuosille 2030 ja 2040 aiemmin asetut tavoitteet tulisi päivittää ja sovittaa yhteen uuden nollapäästötavoitteen mukaan.

Tähän mennessä jo yli 80 organisaatiota on jo allekirjoittanut julkilausuman, mukana muun muassa Suomen ja Tanskan Elinkeinoelämän keskusliitot.

Syyskuinen Nollapäästöpäivä oli kolmannen kvartaalin kohokohta. Monet CLC:n jäsenistä järjestivät asiakkailleen, henkilöstölleen ja sidosryhmilleen suunnattuja kampanjoita sekä ideoivat tapahtumia paikallisten koulujen kanssa.

Lokakuussa hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi 1,5 asteen ilmastotavoite –raportin. Se havainnollistaa, että kahden asteen lämpeneminen olisi ihmiskunnan kannalta liian vaarallista ja meidän tulisi ottaa tavoitteeksemme pysäyttää globaali lämpötilan nousu 1,5 asteeseen. CLC:n hallituksen mukaan niin sanottu “hiililaki” asettaisi hyvän perusuran ja tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. Sen mukaan globaalit päästöt tulisi puolittaa ensin 2030 mennessä ja sitten uudelleen vuosiin 2040 ja 2050 mennessä. Jäljelle jäävät kasvihuonekaasut voitaisiin kompensoida hiilinieluilla.

Lokakuussa Tasavallan Presidentin Kanslia kutsui CLC:n yhteistyöhön etsimään keinoja Kanslian hiilijalanjäljen pienentämiseksi vähintään kahdella kolmasosalla helmikuuhun 2024 mennessä. CLC sai myös kutsun Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle, jonka teemana tänä vuonna näyttävästi oli ympäristö.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana CLC käynnisti kampanjan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi, Nuohousalan Keskusliiton, Bioenergia ry:n, Sitran ja Suomen ympäristökeskus – Syken kanssa, järjesti Urheilu ja ilmasto –tapahtuman Helsingissä yhdessä Sport and Sustainability Internationalin kanssa sekä rinnakkaistapahtuman COP24 Katowicessa yhdessä Viron hallituksen kanssa.

VTT ja LUT-yliopisto julkaisivat oppaan tuotteiden hiilikädenjäljen arvioimiseksi. Projektin idea kehitettiin yhdessä Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki -työryhmän kanssa.

Joulukuussa monet CLC:n jäsenet osallistuivat pääministeri Juha Sipilän isännöimään ilmastoseminaariin, joka kokosi yhteen 170 vaikuttajaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Jorma Ollila esitteli ehdotuksen kunnianhimoisista ja selkeistä ilmastotavoitteista, jotka mahdollistaisivat systeemisen ratkaisun kehittämisen päästöjen vähentämiseksi EU:ssa. Pääministeri Sipilä nostikin Eurooppa-neuvostossa pitämässään puheessa esiin ilmastokysymykset. Hän vaati, että ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen ja esitti hiilinielujen liittämistä osaksi päästökauppajärjestelmää yhtenä mahdollisena toimena.

Vuonna 2018 CLC sai 11 uutta organisaatiojäsentä ja kuusi henkilöjäsentä. CLC liittyi myös EIT Climate-KIC:iin, eurooppalaiseen tieto- ja innovaatioyhteisöön, joka edistää kierto- ja nollapäästötalouteen pohjautuvan vauraan, kattavan ja ilmastoystävällisen yhteiskunnan kehittämistä.

Vuonna 2019 CLC jatkaa kärkihankkeidensa kehittämistä: proaktiivisten hankintamenettelyjen ja kansalaisten aktivoinnin edistämistä, tehokasta hiilen hinnoittelua ja luonnonmukaisia ilmastoratkaisuja.

Etsimme ratkaisuja hiilijalanjäljen mittaamiseksi julkisissa hankinnoissa ja hyödynnämme tässä Ympäristöministeriön julkaisemaa ohjeistusta rakennusten hiilijalanjäljelle. Kansalaisten aktivoinnissa hyödynnämme Korean mallin parhaita käytäntöjä. CLC:n toimisto, yhdessä muutaman jäsenemme kanssa on myös käynnistämässä säätiötä, joka vauhdittaisi kansalaisten ilmastotoimia EU:ssa – tästä kerromme lisää tammikuussa.

Jatkamme myös systeemisen ratkaisun kehittämistä päästövähennyksille ja hiilidioksidin hinnoittelun tehostamiseksi EU:ssa. Luonnonmukaisissa ilmastoratkaisuissa päähuomio on kehittää mittaristoja hiilinieluille ja -varastoille.

Edellä mainittujen toimien lisäksi CLC tulee edistämään laajempia TCFD– ja Science Based Targets (SBT) –metodeja yhdessä jäsentemme ja asiasta kiinnostuneiden yritysten kanssa. TCFD:stä on jo tulossa valtavirtaa globaaleilla finanssimarkkinoilla ja SBT:stä yritysten sisällä.

Kuten yllä mainittu kertoo, olemme vuoden aikana ottaneet isoja askelia eteenpäin ja voimme hyvällä syyllä nauttia nyt levosta. Suurkiitokset erinomaisesta yhteistyöstä!

CLC:n puolesta toivotan rauhallista ja valkoista joulua,

Jouni Keronen

Toiminnnanjohtaja

Climate Leadership Coalition