Pohjoismaiset yritykset ja kaupungit ovat vedonneet EU:hun ja sen jäsenvaltioihin, jotta nämä soveltaisivat Pariisin ilmastosopimusta asettamalla ja hyväksymällä uusia kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Aloitteen allekirjoittajat kiirehtivät EU-maiden johtajia

  • asettamaan nollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä tai jo aiemmin, jos IPCC:n (International Panel on Climate Change) esiintuomat tutkimustulokset niin osoittavat.

  • EU:n tulisi myös sopia sitovasta hiilibudjetista jäljellä oleville kasvihuonekaasuille sekä

  • päivittämään vuosien 2030 ja 2040 tavoitteet nollapäästötavoitteen mukaisiksi.

Hiljattain julkaistun IPCC:n raportin mukaan ilmaston lämpeneminen 2 asteella olisi liian vaarallista, ja lämpeneminen tulisikin rajoittaa 1,5 asteeseen. Tulokset vahvistivat, että on entistä tärkeämpää asettaa ja sopia kunnianhimoisista tavoitteista.

Tämä näkyy myös aloitteen allekirjoittaneiden lukumäärässä, joka on kaksinkertaistunut kesän jälkeen. Tällä hetkellä allekirjoittaneita on 62 . Elinkeinoelämän keskusliitto EK, joka edustaa noin 15 300 yritystä, liittyi aloitteen tukijoihin 21.11.2018. Allekirjoittaneet toivottavat EK:n tervetulleeksi ja kannustavat muitakin elinkeinoyhdistyksiä, yrityksiä ja kaupunkeja osallistumaan aloitteeseen.

Lisätietoja:
Jouni Keronen, Executive Director, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen(at)clc.fi +358504534881
Nina Ekelund, Executive Director, Haga Initiative, nina.ekelund(at)hagainitiativet.se +46735022464
Jarl Krausing, International Director, CONCITO, jk(at)concito.dk +45 29896600
Jon Evang, Communications Manager, Zero Emission Resource Organisation, jon.evang(at)zero.no
+4793401382