Arktinen alue lämpenee yli kaksi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin ja arviolta 20–25 prosenttia pohjoisen lämpenemisestä aiheutuu mustasta hiilestä, joka on hienojakoista nokipölyä. Mustan hiilen pienhiukkaset lämmittävät ilmakehää ja laskeutuessaan lumen ja jään pinnalle ne imevät auringonvaloa, mikä nopeuttaa jään ja lumen sulamista. Noin kolmasosa mustan hiilen aiheuttamasta arktisen alueen lämpenemisestä johtuu Arktisen neuvoston jäsenmaiden omista mustan hiilen päästöistä. Lisäksi musta hiili aiheuttaa merkittäviä terveyshaittoja maailmanlaajuisesti.

Mustaa hiiltä päätyy ilmaan kotitalouksien puun ja muun biomassan sekä hiilen poltosta, tieliikenteestä, työkoneista, teollisuudesta, energialaitoksista sekä öljykenttien ylijäämäöljyn ja -kaasun polttamisesta, eli soihdutuksesta. Globaalisti kotitalouksien pienpoltto aiheuttaa noin 60 prosenttia mustan hiilen päästöistä.

CLC, Bioenergia ry, Sitra, Syke ja Nuohousalan Keskusliitto ry käynnistävät kampanjan mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä mustan hiilen vaikutuksista sekä nopeuttaa päästöjen vähentämistä ja löytää uusia ratkaisuja. Kampanjassa kannustetaan organisaatioita raportoimaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi.Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä mustan hiilen vaikutuksista sekä nopeuttaa päästöjen vähentämistä ja löytää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Kampanjassa kannustetaan organisaatioita raportoimaan omista toimistaan päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi kampanjassa lisätään nuohoojien avustuksella puun pienkäyttäjien osaamista keinoista, joilla kotitalouksissa mustan hiilenpäästöjä voidaan vähentää. Kampanjan yhteydessä toteutetaan myös ideakilpailu uusien ratkaisujen kehittämiseksi.

Kampanja avataan 6.11.2018 ja se päättyy 31.3.2019. Loppuraportissa, joka toimitetaan Arktisen neuvoston asiantuntijaryhmille, kuvataan mustan hiilenpäästöjä vähentäneitä toimia, kampanjan aikana saatuja kokemuksia sekä ideoita ja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös Suomen rajojen ulkopuolella mustan hiilen päästöjen rajoittamiseksi.

Toivomme kampanjaan runsasta osanottoa. Organisaatiokohtaiset osallistumistoimet suunnitellaan tarkemmin syksyn aikana. Voit tutustua kampanjana tarkemmin kampanjasivuilla.

 

Aikataulu
31.3.2019 Raportti tuloksista
6.-7.5.2019 Raportin esittely Arktiselle neuvostolle

 

Yhteyshenkilöt
Ilmoittautumiset kampanjaan ja käytännön asiat:
Anna Taimisto, anna.taimisto(at)clc.fi +358 40 7341432

Mustahiiltä ja sen vähentämistä koskevat asiat ja kysymykset:
Mikael Hildén, mikael.hilden(at)ymparisto.fi +358 40 740 1675

 

Ystävällisin terveisin,

Jouni Keronen
Toiminnanjohtaja
Climate Leadership Coalition

Hannu Murtokare
Toimitusjohtaja
Nuohousalan Keskusliitto

Harri Laurikka
Toimitusjohtaja
Bioenergia ry

Mari Pantsar
Hiilineutraalikiertotalous ohjelman johtaja
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra

Mikael Hildén
Professori, ilmastonmuutoksen strategisen ohjelman johtaja
Suomen ympäristökeskus, Syke