Ilmastonmuutoksen liiketoimintaratkaisuja kehittävän Climate Leadership Coalitionin (aiemmin Council) jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Uusimpana jäseninä mukaan liittyi Helsingin Yliopisto. Jäsenmäärä on nyt jo 52. Yhdistys haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen hillintään.

Ilmastonmuutostutkimus kytkeytyy Helsingin yliopistolla niin kemiaan, fysiikkaan, meteorologiaan, biologiaan, metsä- ja maataloustieteisiin ja geotieteisiin kuin yhteiskuntatieteisiinkin. Helsingin yliopisto haluaa olla yhä vahvemmin mukana vaikuttamassa kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon tutkitun tiedon kautta.

– Ilmastonmuutoksen ymmärtämisessä Helsingin yliopiston huippututkimus on avainasemassa. Meillä tutkitaan ja opetetaan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyviä teemoja lähes kaikissa tiedekunnissa sekä monitieteisesti muun muassa kestävyystieteiden instituutti HELSUSissa. Tutkimuksemme tarjoaa tietopohjaa päätöksenteolle ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sanoo yliopiston rehtori Jari Niemelä.

– Toivotan Helsingin yliopiston lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseemme. Yliopiston korkealuokkainen osaaminen vahvistaa CLCtä merkittävästi, toteaa Henrik Ehrnrooth, CLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Vuonna 2018 yhdistys keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita metsä-, maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla sekä aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin. Yhdistys kehittää myös keinoja hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

 

Lisätietoja:

Climate Leadership Coalition, toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, Tel. +358 50 4534881