Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi tänään 8.10.2018 raportin 1,5 asteen ilmastotavoitteesta. Raportin mukaan lämpeneminen saavuttaisi +1,5 astetta vuosien 2030 ja 2052 välillä, jos kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvuaan nykyisellä tahdilla. Raportti havainnollistaa, että kahden asteen lämpeneminen olisi ihmiskunnan kannalta liian vaarallista ja meidän tulisi ottaa tavoitteeksemme pysäyttää globaali lämpötilan nousu 1,5 asteeseen.

Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) mukaan viimeiset kolme vuotta ovat olleet mittaushistorian lämpimimmät. Globaali lämpötilan nousu on jo ylittänyt + 1 °C esiteolliseen aikaan verrattuna ja valtioiden, kaupunkien, yritysten, muiden organisaatioiden sekä kansalaisten pitää kiihdyttää vauhtia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja hiilinieluratkaisujen kehittämisessä.

Climate Leadership Coalitionin hallitus on päätynyt siihen, että ns. “hiililaki” asettaa hyvän pohjan ja tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. “Hiililain” mukaan globaalit päästöt tulisi puolittaa ensin 2030 mennessä ja sitten uudelleen 2040 ja 2050 mennessä. Jäljelle jäävät kasvihuonekaasut voitaisiin kompensoida hiilinieluilla.

Useat CLCn jäsenet ovat jo asettaneetkin kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Esimerkiksi Turku tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuonna 2029 ja Espoo ja Tampere vuonna 2030.

CLC ja pohjoismaiset yhteistyökumppanit tekivät kesällä aloitteen EUn ilmastotavoitteiden tiukentamiseksi ja selventämiseksi. Tähän mennessä 55 organisaatiota on liittynyt tukemaan aloitetta.

CLC on myös aktivoinut kansalaisia ilmastotoimiin ja puolittamaan hiilijalanjälkensä 2030 mennessä. Nollapäästöpäivänä 21.9.2018 CLC ja 25 jäsentämme järjesti useita kampanjoita aiheesta asiakkaille, henkilöstölle, kansalaisille ja kouluille.

+1,5 °C tavoite on haastava, mutta jos hillintätoimia kasvatetaan kaikilla yhteiskunnan alueilla, se on saavutettavissa. Kutsumme kaikki organisaatiot ja kansalaiset mukaan toimintaan.

Lisätietoja:

Jouni Keronen, Executive Director, Climate Leadership Coalition, tel. +358 50 4534881