CLC:n syyskokous järjestettiin Nollapäästöpäivänä 21.9. Noin 70 jäsenorganisaatioiden edustajaa oli kokoontunut pohtimaan, kuinka ilmastoystävällisiä hankintoja, kuluttajan valintoja ja innovaatioiden käyttöönottoa voidaan kiihdyttää.

CLC:n pääekonomisti Timo Tyrväinen esitteli Etelä-Koreassa kehitettyä ja käytössä olevaa kysyntävetoista ilmastostrategiaa. Vihreät julkiset hankinnat  kannustivat korealaisia yrityksiä tuomaan markkinoille ympäristöystävällisiä tuotteita ja hakemaan niille sertifiointia. Perinteisten ympäristösertifkaattien lisäksi Koreassa on jo lähes 2000 tuotteella tai palvelulla CO2-jalanjälki. Sertifioitujen tuotteiden yleistyttyä oli mahdollista luoda vihreä luottokortti, johon sisältyvä palkitsemisjärjestelmä kannustaa kuluttajia ympäristöystävällisiin hankintoihin.  Strategian tavoitteena on lisätä ympäristöystävällisiä innovaatioita ja siten parantaa korealaisten tuotteiden ja yritysten kansainvälistä kilpailukykyä markkinoilla, joilla tällaisten tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä on nopeassa kasvussa.

Paneelissa Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, S-ryhmän hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Taavi Heikkilä, Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö sekä YK:n Jan Dusik keskustelivat eri vaihtoehdoista. Aivan aluksi on tärkeää asettaa kunnianhimoiset tavoitteet päästöjen vähentämiselle. Esimerkiksi Turku tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä ja S-ryhmä on käynnistänyt Iso juttu -kampanjan, jonka avulla S-ryhmä kumppaniverkostoineen pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjään miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.

Tiinä Kähö ja Jan Dusik korostivat nuorten mukaan ottamista ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja vaikuttamiseen. Taavi Heikkilä korosti, että päästöjen vähentämisestä on tehtävä helppoa tarjoamalla luotettavaa informaatiota ja käytännön välineitä kuten mobiili-appeja, jotka helpottavat vaikuttavien valintojen tekemistä. Myös ilmastoystävällisten tuotteiden ja palvelujen brändääminen on tärkeää – jos jokin on hienoa, se houkuttelee myös kuluttajia. Jan Dusik korosti eivaltiollisten toimijoiden, kuten yritysten, kaupunkien tai yhteiskunnan, tärkeää roolia päästöjen vähentämisessä yli kansainvälisten rajojen.

Toisessa paneelikeskustelussa teemana oli, miten innovaatioilla voidaan vauhdittaa ilmastonmuutoksen hillintää. Climate KIC:n hallituksen puheenjohtaja ja CLC:n henkilöjäsen Anders Wijkman korosti vaikuttavassa avauspuheessaan toimien kiireellisyyttä. Jos ilmaston annetaan lämmetä yli kahden asteen, käynnistyy ekosysteemin kannalta tuhoisia, peruuttamattomia kehityskulkuja. Wijkman peräänkuulutti niin kutsutun Carbon Law’n käyttöönottoa: päästöt tulee puolittaa joka vuosikymmenellä tästä eteenpäin.

Panelistit startup-yritys Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka, CLC:n henkilöjäsen ja EU-komission tutkimuksen ja innovaatioiden pääosaston entinen varapääjohtaja Anneli Pauli, Nesteen teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors sekä hiiletöntä teräksenvalmistustekniikkaa kehittävän Hybritin toimitusjohtaja Mårten Görnerup puhuivat perinteisten teollisuudenalojen uudistumisesta, startup-yrityksistä innovaatiotoiminnan vauhdittajina sekä perusteilla olevasta EU:n innovaatiorahastosta, joka saa rahoituksensa päästökauppatuotoista, ja jonka kautta on tarkoitus tukea uusien ratkaisujen demonstrointia. Anneli Pauli kertoi myös akatemian professori Markku Kulmalan ryhmän uudesta tutkimustuloksesta, jonka mukaan miljoona neliökilometriä metsää voisi syödä vuosittaiset globaalit hiilidioksidipäästöt ilmasta. Pauli korosti kuitenkin riittävän puulajidiversiteetin tärkeyttä ekosysteemissä.

Paneelikeskustelujen lomassa YK:n Ympäristöohjelman Euroopan johtaja Jan Dusik kertoi Pohjoisnavalle ensi huhtikuuksi suunnitellusta The Last Game -jääkiekko-ottelusta, jota ovat järjestämässä jääkiekkolegendat, yhteistyössä YK:n ja ympäristövaikuttajien kanssa. Tempauksen tavoitteena on ravistella kansalaisia ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja kannustaa kaikkia osapuolia, valtioita, kaupunkeja, yrityksiä ja kansalaisia aktiivisempaan toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

– Arktiset alueet lämpenevät ilmastonmuutoksen seurauksena noin kaksi kertaa nopeammin kuin muu maapallo. Jos ilmastotoimien kunnianhimoa ei nosteta, pohjoinen jäämeri on vuoden 2040 kesään mennessä sulanut täysin jäästä. Muutokset arktisella alueella vaikuttavat koko planeettaamme, muistutti Dusik.

Jään hupenemisesta ja muista ilmastonmuutoksen vaikutuksista ovat huolestuneet nyt myös jääkiekkolegendat venäläisen Vjatšeslav Fetisovin johdolla. Mukaan otteluun kutsutaan kansainvälisesti tunnettuja jääkiekkoilijoita ja muita urheilijoita. Pelaajien nimet vahvistetaan pian ja mukana tulee olemaan myös suomalaispelaaja. Tapahtuma televisioidaan näyttävästi ympäri maailman. Dusik kertoi, että myös yrityksillä on mahdollisuuksia osallistua tapahtumakokonaisuuteen.

CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen kiitti jäsenistöä hienosta osallistumisesta Nollapäästöpäivän kampanjaan. Puolet jäsenistä oli järjestänyt erilaisia tapahtumia ja tempauksia asiakkailleen, työntekijöille, kuntalaisille ja kouluille.