Ilmastonmuutoksen liiketoimintaratkaisuja kehittävä Climate Leadership Coalition (CLC) nimitti syyskokouksessaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat Nokian ja Shellin hallitusten entinen puheenjohtaja Jorma Ollila ja Wärtsilän konsernijohtaja, vuorineuvos Jaakko Eskola. Henrik Ehrnrooth jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Ollila. Hallituksessa jatkavat Turun kaupunginjohtaja Minna Arve, toimitusjohtaja Pekka Lundmark Fortumista, Risto Murto Varmasta ja Karl-Henrik Sundström Stora Ensosta.

CLC:n jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Tällä hetkellä organisaatiojäseniä on 51 ja henkilöjäseniä 16. Uusimpana jäseninä mukaan liittyivät Espoon kaupunki ja yhteiskuntatieteiden tohtori Risto Volanen.

– Espoon tavoitteena on yhdessä kumppaneiden kanssa kehittää uusia älykkäitä ja puhtaita kaupunkiratkaisuja ja siten edistää Espoon päätöstä olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. CLC jäsenineen ja kumppaneineen voi tukea Espoota merkittävästi tällä alueella. YK on kutsunut Espoon edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja kestävän kehityksen tavoitteiden tutkimus- ja johtajuusohjelmaan yliopistokaupunkien kategoriassa Aalto-yliopisto kumppaninaan – muut vastaavat kaupungit ovat Palo Alto, Cambridge, Heidelberg ja Noida. Tämän yhteyden Espoo tuo myös osaksi CLC:n verkostotoimintaa, toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

– Jatkuvasti tulee erityisesti ilmakehään liittyviä uutisia, jotka kertovat asian kiireellisyydestä. CLC:n toiminta antaa toivoa siitä, että ratkaisuja on löydettävissä ja liike-elämä haluaa niitä ottaa nopeasti käyttöön. On ilo ja kunnia tulla mukaan henkilöjäsenenä, sanoo tohtori Risto Volanen.

– Toivotan uudet hallituksen jäsenet sekä Espoon kaupungin ja Risto Volasen lämpimästi tervetulleeksi yhdistykseemme. Samalla haluan kiittää hallituksesta poistuvia Pertti Korhosta, joka toimi CLC:n hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana sekä pitkäaikaista varapuheenjohtajaamme Mikko Kososta. Olemme neljän vuoden aikana kasvaneet kansainvälisesti vaikutusvaltaiseksi yhdistykseksi, toteaa Henrik Ehrnrooth.

Vuonna 2018 yhdistys keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita metsä-, maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla, aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin sekä kehittää keinoja hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

Yhdistyksen aloitteesta pohjoismainen, yrityksistä, finanssisektorin edustajista, kaupungeista ja ilmastoratkaisuja kehittävistä järjestöistä muodostunut koalitio teki aloitteen EU:lle ja sen jäsenvaltioille, sopimaan uusista, riittävän kunnianhimoisista ilmastotavoitteista. Aloitteen tukijaksi on 21. syyskuuta mennessä ilmoittautunut 50 organisaatiota . CLC esitteli aloitteen myös EU:n komission ilmastostrategiakokouksessa heinäkuussa. Yhdistys ja sen jäsenet osallistuivat myös aktiivisesti 21.9.2018 Nollapäästöpäivään.

Lisätietoja:

Climate Leadership Coalition, toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, Tel. +358 50 4534881.