EU:n Ilmastotavoite-ehdotuksen laatijat kutsuvat nyt yrityksiä, kaupunkeja ja muita ei-valtiollisia toimijoita mukaan aloitteen tukijoiksi.

Pohjoismaiset yritykset, finanssisektori ja järjestöt vaativat julkilausumassaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita sopimaan uusista, riittävän kunnianhimoisista ilmastotavoitteista Pariisin sopimuksen vahvistamiseksi.

Allekirjoittajat kiirehtivät EU:n johtajia asettamaan nollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä tai jo aiemmin, jos IPCC:n (International Panel on Climate Change) esiintuomat tutkimustulokset niin osoittavat.

EU:n tulisi myös sopia sitovasta hiilibudjetista jäljellä oleville kasvihuonekaasuille. Myös vuosille 2030 ja 2040 aiemmin asetut tavoitteet tulisi päivittää ja sovittaa yhteen uuden nollapäästötavoitteen mukaan.

Pohjoismaat, kaupungit ja yritykset ovat jo asettaneet omat kurssinsa kohti hiilineutraaliutta, jotta vuoden 2050 tavoite toteutuisi.

Julkilausuma julkistettiin Suomen Ilmastohuippukokouksessa keskiviikkona 13.6.2018, joka on osa YK:n suosittelemaa Talanoa-dialogi prosessia. Helsingissä julkilausuman esitteli Jorma Ollila, entinen Nokian ja Royal Dutch Shell plc:n hallitusten puheenjohtaja. Vielä samana päivänä sen esitteli Brysselin Talanoa Dialogue-tapahtumassa Markku Markkula, Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja.

– Ehdotus on tärkeä ja ajankohtainen ja se on saanut myönteistä palautetta EU:n Talanoa Dialogissa. Euroopan kaupungit ja alueet aikovat lisätä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja lisää pioneereja tarvitaan, sanoo Markkula.

Aloite on saanut myönteistä palautetta myös päättäjiltä, esimerkiksi Euroopan unionin komissaari Jyrki Kataiselta sekä entiseltä Ranskan ulkoministeriltä ja Pariisin ilmastoneuvotteluiden (COP21) puheenjohtajalta Laurent Fabiukselta. Myös useat yritykset ovat ovat jo ilmoittautuneet aloitteen tukijoiksi.

Aloitteentekijät kutsuvat nyt kaupunkeja, yrityksiä ja muita ei-valtiollisia toimijoita mukaan aloitteeseen. Kiinnostuneita pyydetään lähettämään suostumus lisätä yrityksenne nimi tukijoiden listalle ottamalla yhteyttä alla listattuihin yhteyshenkilöihin.

Tukijasivustolle pääset tästä linkistä.

Yhteyshenkilöt: 

Jouni Keronen, Toiminnanjohtaja,  Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi +358 50 4534881

Nina Ekelund, Executive Director, Haga Initiative, Nina.Ekelund@hagainitiativet.se +46735022464

Jarl Krausing, International Director, CONCITO, jk@concito.dk +45 29896600

Jon Evang, Communications Manager, Zero Emission Resource Organisation (ZERO), jon.evang@zero.no +47 93401382