Climate Leadership Coalition on hyväksynyt jäsenekseen kaksi uutta organisaatiojäsentä: Pöyryn ja Suomen Ympäristökeskus SYKEn  sekä Anneli Paulin henkilöjäseneksi. CLC:n organisaatiojäsenten määrä on nyt 50. Yhdistys haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen hillintään.

– Pöyry on konsultoinut ja auttanut asiakkaitaan erityisesti metsien hoitoon, vesihuoltoon, uusiutuvaan energiaan ja materiaaleihin liittyvissä kestävän kehityksen kysymyksissä jo 60 vuoden ajan. CLC verkostoineen lisää osaamistamme ja uskon myös, että voimme auttaa CLC:tä useissa hankkeissa, sanoo Martin à Porta, Pöyry PLC:n presidentti ja toimitusjohtaja.

– Transfomaatio kestävään bio- ja kiertotalouteen on yksi SYKE:n pääteemoista. Toimimme myös Hinku Forumin koordinaattorina. CLCn täydentää verkostoamme ja lisää vaikutusmahdollisuuksiamme ilmastonmuutoksen hillinnässä, toteaa SYKE:n pääjohtaja Lea Kauppi.

 – Olen seurannut CLC:n toimintaa sen perustamisesta lähtien. CLC on koonnut ainutlaatuisella tavalla yhteen yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten, kaupunkien ja useiden muiden organisaatioiden edustajia. Tuen yhdistystä mielelläni ilmastonmuutoksen hillintään liittyvissä tutkimus-, innovaatio- ja poltiikkakysymyksissä, kertoo Anneli Pauli, joka on toiminut EU:n komissiossa useissa tehtävissä, muun muassa Tutkimuksen ja Innovoinnin pääosaston sekä Yhteisen Tutkimuskeskuksen varapääjohtajana ja Ilmastotoimien pääosastossa pääjohtajan vanhempana neuvontajana.

Mikko Kosonen, CLCn hallituksen varapuheenjohtaja, toivottaa uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi.

– CLC on kasvanut neljässä vuodessa seitsemästä perustajajäsenestä 50 organisaation verkostoksi ja saanut myös useita arvovaltaisia henkilöjäseniä. Tämä osoittaa, että missiomme on oikea ja ajankohtainen. Pohjoismaisten yhteistyökumppaniemme kanssa viime viikolla tehty aloite osoittaa, että olemme myös kansainvälisesti haluttu partneri. Tämä lisää vaikutusmahdollisuuksiamme merkittävästi.

Vuonna 2018 yhdistys keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi, metsä-, maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla sekä aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin.

Lisätietoja:

Climate Leadership Coalition, toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, Tel. +358 50 4534881