Neljän päästöintensiivisimmän materiaalin kiertotalouden kehittäminen raskaassa teollisuudessa veisi maailmaa suuren harppauksen kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Tämän päätelmän voi tehdä Sitran ja European Climate Foundationin (ECF) tiistaina 5.6. Brysselissä julkaisemasta selvityksestä ”The Circular Economy – A Powerful Force for Climate Mitigation”.

Selvitys osoittaa, että ilman muovin, alumiinin, teräksen ja betonin kiertotaloutta materiaaleja valmistavan raskaan teollisuuden vuoteen 2100 ulottuva hiilibudjetti ylittyy yli kolminkertaisesti. Maapallon lämpenemisen pysäyttäminen kahteen asteeseen vaatii teollisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärän pysymistä alle 800 gigatonnissa. Tästä materiaalien tuotannon osuus voi olla korkeintaan 300 gigatonnia.

Tähän asti raskaan teollisuuden ilmastopäästöjen vähentämisessä keskeistä on ollut energiatehokkuuden parantaminen sekä uusituvan energian käyttöönotto. Näillä toimilla materiaalien tuotannosta aiheutuvat hiilipäästöt nousisivat vuoteen 2100 mennessä noin 650 gigatonniin. Nykyiset keinot eivät siis riitä, vaan käytössä olevat materiaalit on saatava kiertämään yhä uudelleen, jolloin myös niiden arvoa saadaan lisättyä.

Martin Porter ECF:stä alleviivaakin Sitran ja ECF:n tiedotteessa, että ”Pariisin sopimuksen tavoitteiden täyttäminen vaatii, että EU:n talouden täytyy perustua kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin”.

Selvityksen julkistustilaisuudessa puhunut Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen korosti kiertotalouden merkitystä eurooppalaisen teollisuuden pärjäämiselle tulevaisuudessa:

”Uudet kiertotalouden mukaiset liiketoimintamallit, jotka perustuvat materiaalien uusiokäyttöön ja parempaan materiaalitehokkuuteen, voivat ainoastaan tuoda etuja ja antaa eurooppalaiselle teollisuudelle kilpailuetua.”

Sitran ja ECF:n selvitys on uraauurtava – se tarkastelee ensi kertaa materiaalien kulutuksen muutoksen mahdollistamia päästövähennyksiä.

”Siirtymä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa aiheuttaa massiivisen muutoksen yhteiskunnissamme – kyse ei ole pelkästään siitä, miten ja millä polttoaineilla energiaa tuotetaan. Materiaalien valmistuksella ja kulutuksella on keskeinen myös keskeinen rooli ”, sanoo tiedotteessa Hiilineutraali kiertotalous -teeman johtaja Mari Pantsar Sitrasta.

Materiaalien kiertotaloudella voitaisiin vähentää globaaleja ilmastopäästöjä vuosittain miltei neljä gigatonnia. Määrä vastaa noin 40 prosenttia nykyisin teollisuuden tuottamista vuosipäästöistä.

Selvityksen Sitralle ja ECF:lle on tehnyt konsulttitoimisto Material Economics.

Lataa selvitys täältä.