Ilmastonmuutoksen liiketoimintaratkaisuja kehittävän Climate Leadership Coalition vahvistui merkittävästi Rooman klubin presidentin Anders Wijkmanin, OP:n, Wärtsilän, Finanssialan ja Porvoon liittyessä mukaan. Jäsenmäärä on nyt 49. Yhdistys haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen hillintään.

– Suomen ja Ruotsin kasvihuonepäästöt ovat globaalissa vertailussa pienehköt. Maailmassa on vain vähän hyviä esimerkkejä siitä, miten päästöjä voi vähentää. Tässä CLC on tärkeä muutoksentekijä. Olen vaikuttunut yhdistyksen innovatiivisesta ajattelusta, ja siksi koen kunnia-asiaksi päästä sen jäseneksi, sanoo Anders Wijkman, Rooman klubin presidentti ja EIT Climate Kickin puheenjohtaja.

– OP on asettanut tavoitteet olla CO2-positiivinen vuoteen 2025 mennessä ja finanssisektorin edelläkävijä vastuullisessa toiminnassa. Climate Leadership Coalition tukee OP:ta tavoitteemme saavuttamisessa, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Wärtsilän päätavoite on toimittaa teknologioita ja palveluita, joiden hyötysuhde on korkea ja ympäristökuormitus vähäinen.

– Wärtsilällä on keskeinen rooli sekä merenkulun että energiasektorin tehokkuuden ja vähäpäästöisyyden mahdollistajana. CLC voi tukea Wärtsilää näiden alueiden edelleen kehittämisessä, toteaa Jaakko Eskola, Wärtsilä Oyj:n konsernijohtaja.

– Finanssiala edistää yhteiskunnan päästöjä vähentäviä digitaalisia ratkaisuja sekä FSB:n Task Force on Climate related Disclosures (TCFD) – työryhmän kehittämien raportointimenetelmien käyttöönottoa jäsenkunnassamme. Yhteistyö CLC:n kanssa avaa uusia mahdollisuuksia alamme transformaatiossa kohti ilmastoneutraaliutta, sanoo  toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssiala ry.

Porvoon tavoitteena on olla valtakunnallisesti kärjessä energiansäästäjänä ja energiatehokkaan tekniikan käyttöönottajana uudisrakentamisessa.

­– Jäsenyys tukee merkittävällä tavalla Porvoon ilmastotavoitteita, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

– Toivotan uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseemme. Anders Wijkmanin, OP:n, Wärtsilän, Finanssialan ja Porvoon osaamiset ja verkostot vahvistavat Climate Leadership Coalitionia merkittävästi. Esimerkkimme on myös saanut kansainvälistä huomiota, toteaa Henrik Ehrnrooth, CLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Vuonna 2018 yhdistys keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi, metsä-, maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla sekä aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin.

Lisätietoja:

Climate Leadership Coalition, toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, Tel. +358 50 4534881