CPLC on Maailmanpankin ja Kansainvälisen Valuuttarahaston johtama koalitio, joka edistää hiilidioksidin hinnoittelua. Koalitioon kuuluu 32 maata ja osavaltiota, 150 johtavaa yritystä ja 67 strategista partneria, joista yksi on suomalainen CLC, Climate Leadership Coalition. CPLC:n päätehtävä on edistää CO2-hinnoittelun käyttöönottoa globaalisti. Koalition puheenjohtajina toimivat Kanadan ympäristö- ja ilmastonmuutosministeri Catherine McKenna ja Engie-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Gerard Mestrallet.

Kun CPLC aloitti toimintansa vuonna 2014, CO2-hinnoittelua hyödynsivät 40 maata ja 20 aluehallintoa ja globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä CO2-hinnoittelu kattoi 12 prosenttia. Vuoden 2018 alussa CO2-hinnoittelu kattoi 15% globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä ja osuuden ennakoidaan nousevan 20-25% lähivuosina.

Vuoden 2014 jälkeen on käynnistetty kahdeksan uutta CO2-hinnoittelu hanketta, muun muassa Kiinassa, Etelä-Afrikassa, Kolumbiassa, Chilessä, Koreassa ja Ontariossa. Lisäksi noin 1400 yritystä hyödyntävät sisäistä CO2-hinnoittelua oman toimintansa kehittämisessä. Koalition tavoitteena on saada puolet globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä CO2-hinnoittelun piiriin 2030 mennessä.

CO2-hinnoittelun kattavuuden lisäksi haasteena on hinnoittelun vaikuttavuus. Vaikka joillakin toteutuksilla onkin jo saatu aikaan merkittäviä tuloksia, vain pienessä osassa järjestelmiä hinta on Pariisin ilmastosopimuksen kannalta riittävällä tasolla. Esimerkiksi Englannissa hiilisähkön tuotanto on vähentynyt kolmessa vuodessa 75% päästökaupan lattiahinnan vaikutuksesta.

”CO2- hinta on nopeasti saatava vaikuttavalle tasolle”

Kokoukseen osallistujia oli pyydetty tekemään ehdotuksia siitä, miten kehittää kommunikointia CO2-hinnoittelun laajentamiseksi ja miten vähentää kansainvälisesti toimivien yritysten huolia siitä, että CO2-hinnat ovat eri tasoilla eri maissa tai alueilla.

CLC:n puheenvuoron kokouksessa piti Jorma Ollila. Kommunikoinnin kehittämisen suhteen Ollila totesi, että parannettavaa on ennen kaikkea vaikutusarvioissa – miten erilaiset CO2-hinnoitteluratkaisut ovat vähentäneet päästöjä ja saaneet aikaan vähähiilisiä investointeja. Seeing is believing. Aiheesta on runsaasti julkaisuja, mutta hyvät vaikutusarviot puuttuvat.

Ollila esitti CPLC:lle uutta hanketta, jossa selvitettäisiin ja suunniteltaisiin, miten CO2-hinnoittelun avulla saadaan vauhditettua metsityshankkeita ja metsien tehokkaampaa käyttöä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsien ja metsistä saatujen tuotteiden rooli tulee jatkuvasti kasvamaan hiilinieluina ja –varastoina. Roolia kasvattaa myös se, että biotuotteet korvaavat suuremman hiilijalanjäljen omaavia materiaalia kuten betonia, terästä ja muovia.

Kokous osoitti, että CO2-hinnoittelun suhteen on vielä paljon tehtävää ja on toimittava nopeasti. Pariisin sopimuksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että saamme CO2-hinnan nopeasti tasolle, joka oikeasti vaikuttaisi, toteaa Ollila.

Suomella on edellytykset olla edelläkävijä

Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Petteri Orpo. Ministeri korosti puheessaan ilmastonmuutoksen kiireellisyyttä ja valtiovarainministerien keskeistä roolia maailmantalouden muuttamisessa vähähiiliseksi. Suomella on kaikki edellytykset olla positiivinen esimerkki ja suunnannäyttäjä asiassa. Ministeri Orpo aikoo tänä vuonna toimia aktiivisesti sekä EU:ssa että kansainvälisesti hiilen hinnoittelun edistämiseksi ilmastopolitiikan tehokkaana työkaluna. Suomi toimii syksyllä puheenjohtajana Maailmanpankin ja IMF:n vuosikokouksessa Balilla.

Kokoukseen osallistui myös CLC hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth.

– Oli hieno havaita, että vaikka yhdistyksemme onkin vielä nuori, meitä arvostetaan jo tällä globaalilla foorumilla. Osaamisellamme ja verkostoillamme voimme saada aikaan merkittävän vaikutuksen globaalin CO2-hinnoittelun edistämiseksi ja olemmekin jo päättäneet ottaa tämän asian kehittämisen kärkihankkeeksemme, toteaa Ehrnrooth.

– Ehdotuksiamme kuunneltiin, ja aiomme jatkaa niiden työstämistä ja suunnittelua, sanoo CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Jouni Keronen, CLC, jouni.keronen@clc.fi, puh. +358 50 4534881