Pohjoismailla voi olla merkittävä rooli Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi pohjoismaiset yritykset kehottavat päättäjiä kehittämään kunnianhimoisia ilmasto-ohjelmia yhteistyössä yritysten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin on mahdollistaa saavuttaa fossiiliton yhteiskunta nopeammin, edistää maailmanlaajuisia ilmastohankkeita ja samalla vahvistaa Pohjoismaiden kilpailukykyä.

Tämä käy ilmi Nordic companies on climate transition, competitiveness and growth – raportista, jonka viisi pohjoismaista yritysverkostoa luovuttaa torstaina 12. huhtikuuta Pohjoismaiden ministerineuvostolle. Raportti perustuu Pohjoismaiden suurimpien yritysten toimitusjohtajien, hallitusten puheenjohtajien ja muiden yritysjohtoon kuuluvien haastatteluihin. Yhteisesti heidän edustamillaan yrityksillä on yli puoli miljoonaa työntekijää eri puolilla maailmaa, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto vastaa 17 prosenttia Pohjoismaiden bruttokansantuotteesta.

– Ilmastonmuutoksen liennyttäminen on aikamme suurin liiketoimintamahdollisuus. Voidakseen hyötyä aikamme suurimmasta liiketoimintamahdollisuudesta Pohjoismaiden on oltava etulinjassa ja luotava ratkaisuja, ennen kuin niistä tulee maailmanlaajuista valtavirtaa, sanoo Climate Leadership Coalition toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

Pohjoismaiset yritykset havaitsivat nopeasti ilmastohankkeiden tuomat kilpailuedut ja ymmärsivät, että poliittisen johdon ja innovaatioiden väliset synergiat voivat parantaa kilpailukykyä.

Yli 50 prosenttia haastatelluista yrityksistä kertoi, että ne voisivat asettaa nykyistä tiukempia tavoitteita, jos politiikat kehittyvät oikeaan suuntaan. Kolme neljästä pystyy nollaamaan kasvihuonekaasupäästönsä ja puolet niistä sanovat pystyvänsä siihen ennen vuotta 2050. Lisäksi monet pohjoismaiset yritykset pitävät ilmastoinvestointeja välttämättömyytenä, joka lujittaa niiden asemaa maailmanlaajuisilla markkinoilla ja varmistaa niiden selviämisen pitkällä aikavälillä.

 Tällä hetkellä maailma ei valitettavasti ole kehitysuralla, jolla voitaisiin saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet. Keskusteltuamme Pohjoismaiden tärkeimpiin kuuluvien yritysjohtajien kanssa olemme vakuuttuneita siitä, että Pohjoismaat voivat toimia tiennäyttäjinä ja nopeuttaa siirtymistä vihreään talouteen koko maailmassa, toteaa Hagainitiativetin toiminnanjohtaja Nina Ekelund.

Raportin luovuttavat tänään Pohjoismaiden ilmasto- ja ympäristöasioista vastaaville ministereille liike-elämän edustajina Hagainitiativet, Norge 203040, Fossilfritt Sverige, Íslenska NýOrka ja Suomen Climate Leadership Coalition (CLC). Suomalaiseen CLC;hen kuuluu 47 suomalaista yritystä ja yhteisöä.

Tavoitteena on tarjota poliitikoille näkemys siitä, miten pohjoismainen liike-elämä voi edesauttaa ja nopeuttaa siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan vahvistaen samalla Pohjoismaiden kilpailukykyä.

– On palkitsevaa nähdä, että niin monet yritykset ovat jo huomanneet aktiivisten ilmastotekojen parantavan liiketoimintamahdollisuuksia, alentavan kustannuksia ja lisäävän kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille, toteaa kansallinen koordinaattori Svante Axelsson Fossilfritt Sverige -verkostosta.

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT:

Jouni Keronen, Toiminnanjohtaja, Climate Leadership Coalition

+358 50 4534881, email jouni.keronen@clc.fi

Nina Ekelund, Executive Director, the Haga Initiative.
+46 73 502 24 64
nina.ekelund@hagainitiativet.se

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
tel: +46 70 340 69 53
svante.axelsson@regeringskansliet.se

CLC Viestintä Suomessa: Unna Lehtipuu, unna.lehtipuu@framillafinland.fi, 050-5710199