Ilmastonmuutoksen liiketoimintaratkaisuja kehittävän Climate Leadership Coalitionin (aiemmin Council) jäsenmäärä jatkaa kasvuaan. Uusimpina jäseninä mukaan liittyivät Tampereen kaupunki ja Demos Effect Oy. Jäsenmäärä on nyt jo 45. Yhdistys haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen hillintään.

– Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Olemme sitoutuneet tähän pormestariohjelmassa ja kaupungin uudessa strategiassa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää laajaa yhteistyötä kaupungin yrityksien, asukkaiden, tytäryhtiöiden ja sidosryhmien kanssa. Kehitämme Tampereella tekemisen käytäntöjä niin, että tavoite otetaan huomioon kaikessa kaupungin toiminnassa, hankinnoissa ja investoinneissa. Climate Leadership Coalition jäsenineen voi tukea merkittävällä tavalla Tamperetta tavoitteemme saavuttamisessa, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

– Demos Effect etsii yhteistyökumppaniensa kanssa uusia kasvun reittejä cleantech-kuluttajaratkaisuista ja kiertotaloudesta: tuotteista ja palveluista, jotka helpottavat arjen rutiineja ja parantavat samalla hyvinvointia. Näiden ratkaisujen markkinat ovat syntymässä energian ja resurssien trendinomaisen kallistumisen, käyttäjälähtöisten ajattelutapojen yleistymisen ja digitalisoitumisen törmätessä. Rakennamme kokonaisvaltaisia tulevaisuusratkaisuja, joita testataan yritysten kanssa kokeilujen kautta. CLC on loistava ekosysteemi ratkaisujen yhteiskehittämiseen ja pilotointiin, toteaa Demos Effectin hallituksen jäsen Tuuli Kaskinen.

– Toivotan Tampereen kaupungin ja Demos Effectin lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseemme. Tampereen kunnianhimoiset tavoitteet antavat juuri oikean mittakaavan haasteet ja myös mahdollisuudet yhdistyksellemme. Niiden toteuttamisessa Demos Effectin erilaisia toimijoita yhteen tuovalla tulevaisuusosaamisella on paljon käyttöä, toteaa Henrik Ehrnrooth, CLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Vuonna 2018 yhdistys keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita metsä-, maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla sekä aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin. Yhdistys kehittää myös keinoja hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

Lisätietoja:

Climate Leadership Coalition, toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, Tel. +358 50 4534881