Ilmastonmuutoksen liiketoimintaratkaisuja kehittävän Climate Leadership Coalitionin (CLC) jäsenmäärä on kasvanut kolmessa vuodessa seitsemästä neljäänkymmeneen. Uusimpana jäsenenä mukaan liittyi Stora Enso. 

Syyskokouksessaan yhdistys nimitti uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Uusina jäseninä hallituksessa aloittavat toimitusjohtajat Risto Murto Varmasta ja Karl-Henrik Sundström Stora Ensosta. Henrik Ehrnrooth jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana jatkaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen. Hallituksessa jatkavat myös toimitusjohtaja Pekka Lundmark Fortumista, hallitusammattilainen Pertti Korhonen ja Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtajana marraskuussa aloittava Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

Vuonna 2018 yhdistys keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään kansainvälisiä ja pohjoismaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä hankkeita metsä- , maatalous-, energia- ja liikennesektoreilla sekä aktivoimaan kansalaisia ilmastomyönteisiin valintoihin. Yhdistys kehittää myös keinoja hiilidioksidin hinnoittelun vaikuttavuuden parantamiseksi.

– Ilmastonmuutoksen edetessä huolestuttavalla vauhdilla tarvitsemme nopeita toimia sen hillitsemiseksi. Olen iloinen ja kiitollinen siitä, että tämä kiinnostaa yrityksiä ja muita organisaatiota entistä enemmän, mikä näkyy CLC:n jäsenmäärän kasvussa. Toivotan uuden jäsenemme Stora Enson lämpimästi tervetulleeksi yhdistykseemme, toteaa Henrik Ehrnrooth.

Lisätietoja:

Climate Leadership Coalition, toiminnanjohtaja Jouni Keronen, jouni.keronen@clc.fi, Tel. +358 50 4534881