Nollapäästöpäivänä lanseeratun I-CAN -verkoston tavoitteena on rohkaista yksittäisiä kansalaisia vähentämään omia päästöjään ja tavoittelemaan ilmastoneutraaliutta. Verkosto haluaa lisätä kuluttajien ymmärrystä omasta vastuustaan ilmastonmuutoksessa, sillä jopa 70 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä on seurausta yksittäisten ihmisten ja kotitalouksien kulutuspäätöksistä.

I-CAN -verkosto lanseerattiin New Yorkissa syyskuun 21. päivänä Zero Emission Summitissa. Sen isäntinä toimivat Sustainable Westchester Inc. ja Global Crisis Information Network Inc. Yhdysvalloista. YK:n Ilmastosihteeristö, Myrskyvaroitus-Stormwarning -yhdistys, Climate Leadership Coalition ja Suomen valtio osallistuivat tapahtuman järjestelyihin.

Tilaisuudessa puhunut presidentti Sauli Niinistö totesi kansalaisten roolin ilmastonmuutoksessa olevan paljon suurempi kuin mitä aiemmin on ajateltu.

– Voimme pienentää hiilijalanjälkeämme muuttamalla kulutustottumuksiamme. Minä esimerkiksi allekirjoitin oman kansalaisen ilmastolupaukseni kaksi vuotta sitten. Ilmastolupauksen kehitti alun perin suomalainen Myrskyvaroitus-yhdistys. Kampanjassa kehotetaan ihmisiä perehtymään omaan hiilijalanjälkeensä ja puolittamaan se kymmenessä vuodessa, totesi Niinistö puheessaan.

YK:n ilmastojohtaja Patricia Espinosa, UN Framework Convention on Climate Change, kiitteli jo Kansalaisen ilmastolupausta merkittäväksi askeleeksi kohti ilmastoneutraaliuden tavoitteita ja kiitti hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

–Uusi verkosto voi auttaa kaikkia toimimaan yhteisiä päämääriä kohti päivittäisessä elämässään. Ihmiset, organisaatiot, yritykset ja hallitukset ovat tajunneet, ettei ilmastoneutraalius tee hyvä ainoastaan planeetalle, vaan se tekee hyvää myös heille itselleen ja heidän yrityksilleen, muistutti Espinosa.

SUOMALAISET RATKAISUT VAHVASTI ESILLÄ

I-CAN pohjaa Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan. Maailman ilmatieteen laitoksen pääsihteeri Petteri Taalas kertoi, että globaali lämpeneminen on ylittänyt jo 1,1 Celsius-astetta ja jopa 1,3 Celsius-astetta, jos arktiset alueet otetaan huomioon. Siksi teoilla on kiire.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen kuvasi Suomen hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2045 ja syyskuussa julkaistua Kohti ilmastoviisasta arkea -suunnitelmaa, joka linjaa päästövähennyskeinomme vuoteen 2030. Ministeri Mykkänen näki kansalaisten roolin hyvin tärkeänä ja kuvasi sitä nasevasti: “We need to think how we move, heat and eat”.

Climate Leadership Coalitionin puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth kertoi yleisölle CLC:n jäsenten toteuttamista ratkaisuista kansalaisten vähähiilisten valintojen tukemiseksi sähkön ja lämmön tuotannossa ja käytössä, liikenteessä ja ruokailussa. Lisäksi hän havainnollisti miten globaalisti menetetyt metsät voidaan saada takaisin, jos jokainen maailman kansalainen istuttaisi vuosittain yhden puun 25 vuoden ajan.

Entä miten kotitaloudet voivat saavuttaa nyt asetetun päästöjen puolittamistavoitteen, CLC:n toiminnanjohtaja Jouni Keronen?

– Ratkaisut voivat olla hyvinkin yksinkertaisia ja kaikkien saatavilla. Kotitaloudet voivat vähentää energiankulutustaan ja siirtyä käyttämään vihreää sähköä, käyttää vähähiilisempiä liikennevälineitä arjen liikkumisessa, valita ruokalautaselle enemmän kasviksia lihan sijaan sekä valita vähähiilisiä palveluja ja tuotteita. (UL)

LUE LISÄÄ:

Presidentti Sauli Niinistön puhe kansalaisten roolista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, http://www.tpk.fi/public/default.aspx?contentid=366628&nodeid=44810&contentlan=1&culture=fi-FI

UNFCCC:n julkaisema tiedote I-CAN -verkostosta,  http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/helping-average-citizens-to-transition-to-low-carbon/

Climate Neutral Now ja Kansalaisen Ilmastolupaus, The “Citizens Climate Pledge” http://climateneutralnow.org/Pages/Individuals.aspx

Työkaluja kansalaisten ilmastotoimien aktivointiin:

Tools_210917