Työeläkeyhtiö Varma, teollisuuskonserni ABB ja pohjoismainen rahoituspalvelujen tarjoaja SEB on hyväksytty jäseniksi Climate Leadership Coalitioniin (CLC). Suomalaisyritysten ja Sitran muodostama yhteisö haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa ilmastonmuutoksen hillintään.

– Toivotan uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseemme. ABB:n energia- ja teollisuusosaaminen sekä SEB:n ja Varman ympäristön kannalta vastullinen toiminta sijoitus- ja rahoitussektorilla vahvistavat yhdistyksemme osaamista ja laajentavat yhteistyöverkostoamme, sanoo Henrik Ehrnrooth, CLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Varma uskoo CLC-jäsenyyden avaavan yhteistyömahdollisuuksia ja vuoropuhelua vastuullisuus- ja ilmastotyön saralla.

– Yksi keskeisistä vastuullisuustavoitteistamme on ilmastonmuutoksen hillintä. Meille se tarkoittaa ennen kaikkea sijoitussalkun kehittämistä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi. Suurena sijoittajana olemme sitoutuneet kannustamaan ja edistämään sellaisia liiketoiminta- ja sijoitusstrategioita, jotka vähentävät sijoituskohteidemme kasvihuonekaasupäästöjä, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Varma on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi eri omaisuuslajeissa. Osakesijoitusten CO2-jälkeä aiotaan keventää 25 prosenttia, yrityslainojen 15 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 15 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2020 mennessä. Ilmastonäkökohdat huomioidaan myös Varman toimitusketjussa ja omassa toiminnassa.

Kestävä kehitys on myös SEB:n toiminnan ytimessä. SEB on johtava kestävän kehityksen rahoituspalvelutalo vihreiden bondien, vihreiden lainojen ja muiden strukturoitujen finanssiratkaisujen ansiosta.

– Ilmastonmuutos vaatii yhteistyötä innovatiivisten ratkaisujen ja myönteisen kehityksen takaamiseksi. Siksi odotamme innolla yhteistyötä Climate Leadership Coalitionin kanssa, sanoo Marcus Nysten, SEB:n maajohtaja.

Climate Leadership Coalition perustettiin 2014. Yhdistys on kasvanut voimakkaasti, ja uusien jäsenten myötä jäseninä on jo 39 yritystä ja organisaatiota. CLC:n tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia.

 Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition, jouni.keronen@clc.fi, puh. 050-4534881.