Hyviä uutisia ja isoja huolenaiheita. Näitä molempia oli tarjolla Bonnin toukokuisessa ilmastokokouksessa. Viime vuoden myönteisiä uutisia olivat uusiutuvan energian 50 prosentin osuus sähkötarpeen kasvusta, sähköisen liikenteen ja energiavarastojen nopea kehitys sekä energia-alan CO2-päästöjen pysyminen ennallaan jo kolmannen perättäisen vuoden. Huolenaiheita on kuitenkin huomattavasti suurempi joukko kuin hyviä uutisia.

Kiinnostavaa antia kokouksessa olivat muun muassa Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n raportti puhtaiden ratkaisujen etenemisestä (http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TrackingCleanEnergyProgress2017.pdf ) ja niitä hyvin havainnollistavasta internet-sivustostaan (kts. kuva 1.  ja linkki sivustoon: http://www.iea.org/etp/tracking2017/ ).

Kuva 1.

Erityinen huoli IEA:lla on CO2-talteenoton ja varastoinnin (CCS) suhteen. Tällä hetkellä CCS-kapasiteettia on käytössä noin 30 MtCO2/y ja ennustettu uusi kapasiteetti vuodelle 2025 on noin 15 MtCO2/y. IEA:n  kahden asteen skenaarion mukaan CCS-kapasiteetin tulee olla vuonna 2025 yli 400 MtCO2/y ja vuonna 2050 jo 6000 MtCO2/y. Eli 32 vuodessa  kapasiteettia pitäisi nostaa lähes 200-kertaiseksi.

Jos uudet CCS-laitokset olisivat samanlaisia kuin nyt – eli kokoluokkaa 1-3 MtCO2/y – uusia laitoksia tarvittaisiin kappalemääräisesti 1990–5970. Kun 32 vuodessa on 11680 päivää, niin tämä tarkoittaisi, että lähes joka toinen päivä olisi otettava käyttöön uusi laitos, mikäli kapasiteetti on 1 MtCO2/y. Jos kapasiteetti on 3 MtCO2, laitoksia olisi otettava käyttöön joka kuudes päivä tästä eteenpäin, aina vuoteen 2050 asti.

Näiden lukujen valossa on todennäköistä, että IEAn ennustama CCS-kapasiteetti toteutuu vain osittain. Se tarkoittaa, että tarve luonnolliseen CO2-sidontaan kasvaa.

Jouni Keronen

Toiminnanjohtaja, Climate Leadership Coalition

VIITE: 

1)  Lisätietoa Bonnin ilmastokokouksesta: http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/meeting/10076.php