Bonnin toukokuisen ilmastokokouksen sivutapahtuma tarjosi yleisölle tietoa USA:n uuden ilmastopolitiikan suuntaviivoista. Esityksen piti Stephen D. Eule, joka on USA:n kauppakamarin Institute for 21st Century Energyn varapääjohtaja (Eule – Energy Institute & US INDC 15-5-17).  Hän valotti muun muassa presidentti Trumpin hallinnon toimia energia- ja ilmastosääntelyn purkamisessa ja näiden toimien vaikutuksia päästökehitykseen. Esimerkiksi hiilen käytön kasvu tulisi toimien takia pysymään ennallaan, toisin kuin presidentti Obaman Clean Power Plan –suunnitelmassa. Se olisi laskenut hiilenkäytön 37 prosenttiin nykyisestä vuoteen 2035 mennessä.

Ennuste on, etteivät kasvihuonekaasupäästöt vähene ainakaan seuraavaan kymmeneen vuoteen. Eulen mukaan USA:n energiapolitiikan keskeinen veturi on valmistavan teollisuuden renessanssi, joka edellyttää energian hinnan alentamista ja sääntelyn purkamista.

Stephen Eulen esitys ja hänen panelistiensa kommentit edustivat pääosin vanhakantaisia näkemyksiä, joissa ilmastonmuutoksen seurausvaikutuksia ei oteta vakavasti, ja joissa kasvihuonepäästöjen vähentämiselle ei nähdä kiireellistä syytä. Sen sijaan ne korostivat yrityksille koituvaa suurta taakkaa, mikäli ilmastotavoitteet kiristyvät. Puheenvuorossaan Eule toi Obaman sääntelytoimet esiin kielteisessä sävyssä.

Myös New York Timesin huomiot tilaisuudesta ja American Chamber of Commercen lobbaustavoitteista olivat samansuuntaisia.   (https://www.nytimes.com/2017/05/16/climate/corporations-global-climate-talks-bonn-germany.html?_r=0 ).

 Jouni Keronen

Toiminnanjohtaja, Climate Leadership Coalition

Jouni Keronen CLC Climate Leadership Coalition

LISÄTIETOA: Bonnin ilmastokokouksesta: http://unfccc.int/meetings/bonn_may_2017/meeting/10076.php